Opis kierunku

UWAGA!

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na ten kierunek.
Zostaw kontakt, poinformujemy Cię kiedy ruszy nowa rekrutacja.

 

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

Celem studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej jest wyposażenie słuchaczy zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy opiekuńczo-wychowawczej. Jego kompetencje i umiejętności w tej dziedzinie są dla nas priorytetem.

Co zyskujesz?

  • Będziesz zdobywał wiedzę i umiejętności metodami warsztatowymi, treningowymi i aktywizującymi.
  • Otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje „wychowawcy” (kod zawodu: 235914 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
  • Będziesz mógł podjąć pracę w: jednostkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, to jest placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo- wychowawczych (w tym socjalizacyjnych, interwencyjnych i specjalistyczno- terapeutycznych), w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych; w instytucjach pomocy społecznej (m.in. ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej); w ośrodkach adopcyjnych oraz szkołach i placówkach oświatowo-
  • wychowawczych (m.in. ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty, bursy); w placówkach resocjalizacyjnych (młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze); w instytucjach profilaktyki społecznej, a także wszelkiego rodzaju niepublicznych placówkach, o których mowa wyżej.

Dla kogo?

  • Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
  • Adresatami są w szczególności osoby, które w sposób całościowy i profesjonalny chcą zajmować się opieką, wychowaniem i pomaganiem w różnych instytucjach pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania.

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 11 stycznia
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 15 marca, zyskujesz 700 zł:

  • 300 zł dzięki zniżce w czesnym
  • 400 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz - 1200 zł:

  • 800 zł zniżki w czesnym
  • 400 zł zniżki w opłacie wpisowej.

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 380 + 90 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 18
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Agnieszka Uniewska

Posiada blisko 4-letnie doświadczenie związane z pracą na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w Gimnazjum i Liceum Anny i Aleksandra Nalaskowskich w Toruniu i związane z tym działania w zakresie planowania pracy wychowawczej, określania podstaw aksjologicznych i formułowania...

dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Certyfikowany tutor. Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe (EPS) do wspomagania nauczania...

Anna Czeczko-Durlak

Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las”, certyfikowany trener ART (Agression Replacement Training). Ukończyła m.in. studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej (terapia pedagogiczna) oraz z organizacji pomocy społecznej. Przez wiele lat...

Poznaj innych wykładowców
Pobierz stronę do PDF