Opis kierunku

UWAGA!

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na ten kierunek.
Zostaw kontakt, poinformujemy Cię kiedy ruszy nowa rekrutacja.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i korekcyjno-kompensacyjnym  z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne).

Co zyskujesz?

 • Będziesz przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z diagnozowaniem dziecka, tworzeniem programów terapeutycznych i przygotowaniem do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz różnych form terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.
 • Studia z zakresu terapii pedagogicznej są połączeniem teorii z praktyką i nieustanną pracą nad własnym rozwojem. 
 • Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i specjaliści na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą jako terapeuci. 
 • Będziesz miał okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozowania swoich uczniów i właściwego planowania pracy terapeutycznej. 
 • Program wzbogacony jest o wybrane metody wspomagające pracę terapeuty, w tym metodę arteterapii.

Dla kogo?

 • Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą o specyficznych trudnościach w uczeniu się i z zaburzeniami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.
 • Osoby mające wykształcenie na poziomie wyższym zawodowym będą mogły prowadzić wyżej wymienione zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej. Wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawnia absolwentów studiów pedagogiki korekcyjnej do prowadzenia tych zajęć we wszystkich typach szkół i placówek.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna).

Liczba miesięcy nauki: 12
Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 20
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Agnieszka Reszkowska
Małgorzata Koc
Laurencja Lewandowska

Pedagog, logopeda, terapeuta specyficznych trudności w uczeniu się, coach. Od 2002 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. Na wniosek rodziców zgłoszona do konkursu „Nauczyciel Roku 2016”, uzyskała aprobatę kapituły i została uhonorowana...

Agnieszka Reszkowska

Z wyboru nauczycielka. Pasjonatka swojej pracy i zawodu. Absolwentka pedagogiki UMK, studiów podyplomowych edukacji wczesnoszkolnej i  pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej; oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki. Wyznaje zasadę: „aby być dobrym nauczycielem należy być...

Małgorzata Koc

Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya.  Absolwentka Wyższej Szkoły...

Małgorzata Kutyła

Nauczyciel dyplomowany z 40 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej. 

Oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta, neuroterapeuta, arteterapeuta, doradca zawodowy. 
Podstawowe wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Coach, trener, instruktor wielu...

Iwona Błaszkowska

Dyplomowany nauczyciel matematyki i terapeuta specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej, absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych, studiach dziennych i podyplomowych oraz różnych...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 004
Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Tel.: +48 539 149 809, +48 539 520 789 +48 539 521 622 +48 664 426 909
Infolinia: 56 6814775

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 08:00-17:00
 • śr-cz: 08:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF