Łukowska
dr Katarzyna Łukowska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Trener biznesu wspierający liderów w rozwoju zawodowym, m.in. prowadzeniu zespołów pracujących stacjonarnie i rozproszonych i w rozwoju osobistym. Opiekun merytoryczny kierunku: Mindfulness w biznesie. Menedżer kierunku Psychologia na jednolitych studiach magisterskich.
Ekspert w zakresie inteligencji emocjonalnej i jej wykorzystania w biznesie. Doradza w zakresie prowadzenia negocjacji opartych na rozwiązaniach win-win w metodologii NVC.

Absolwentka studiów podyplomowych Mindfulness and Compassion, SWPS. Trener Mindfulness - w trakcie certyfikacji Oxford MBCT. Konsultant metody diagnostycznej Harvard DISC3, moderator pracy metodą Design Thinking. Certyfikowany trener Neurofeedback II stopnia oraz Mistrz Gier Diagnostycznych (np. Sprzedawcy Szczęścia, Kwestia Czasu, Twierdza Poznań, Katrina, Reporter).
Praca trenera i rozwój jest jej pasją. Na sali szkoleniowej i w coachingach spędziła ponad 15.000 godzin, a kilkaset szkoląc online. Pracuje dla menadżerów i ich zespołów największych firm w Polsce, a uczestnicy jej szkoleń najbardziej cenią to, że w sposób praktyczny dzieli się wiedzą, która zawsze jest wysoko oceniania merytorycznie oraz to, że jest „tak uważna i dociera do każdego”.

Moją dewizą jest wiara w człowieka i możliwości jego rozwoju. Dla mnie fascynujące w ludziach jest to, że nawet jeśli mają ograniczenia, które blokują ich rozwój, to przy wytężonej pracy, zaangażowaniu i wsparciu, są w stanie zadziwić samych siebie 10 własnymi osiągnięciami.

dr hab. n. med. Paweł Holas

Certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności: Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) oraz Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR) (wydane przez IMA) i Uważnego Współczucia do Siebie (MSC, wydany przez Center for Mindful Self-Compassion), nauczyciel i superwizor MBCT. Terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), psychiatra, seksuolog. Współzałożyciel (2008r) i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), obecnie członek zarządu PTM.
Współzałożyciel Instytutu Uważności i Psychoterapii oraz Prezes Fundacji Rozwoju Mindfulness (FRM), w ramach której kieruje szkoleniem nauczycielskim Terapii Poznawczej Opartej na Uważności realizowanym we współpracy z Oxford Mindfulness Center. Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS oraz członkiem Mindfulness International Integrity Network – międzynarodowej grupy naukowców i praktyków wypracowującej standardy szkoleniowe i etyczne podejść opartych na uważności.

Ewa Kaian Kochanowska

Nauczycielka Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności – Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR, certyfikowana w Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech, terapeutka MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w procesie certyfikacji w Oxford Mindfulness Centre. Prowadzi kursy redukcji stresu na bazie uważności, warsztaty, wykłady o uważności oraz zajęcia mindful jogi.

Ukończyła roczne intensywne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych. Obecnie uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena w Warszawie afiliowanym przez Florida Society for Bioenergetic Analysis. 

Twórczyni projektu i założycielka Kliniki Stresu. Autorka publikacji z zakresu zastosowania Mindfulness w edukacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wielu kursów prowadzonych w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i Holandii. Autorka książki “Uważność. Spokojny umysł, jasne myśli, dobre życie.” Jest wiceprezesem Fundacji Rozwoju Mindfulness. 

Stefaniak
Beata Zalewska-Stefaniak

Certyfikowana nauczycielka MBSR - certyfikat wydany przez Institute for Mindfulness-Based Approaches oraz Polski Instytut Mindfulness. Absolwentka studiów podyplomowych w SWPS – „Uważność i współczucie – badania i psychoterapia”. Coach w podejściu zen coaching, w trakcie certyfikacji. Nauczycielka MBCT (Terapii Poznawczej Opartej na Uważności) – ukończone szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Mindfulness i Oxford Mindfulness Centre przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu Oxford. Członek Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR i MBCT. Opiekun merytoryczny projektu Mind Your Life dla młodzieży licealnej. Z wykształcenia jest tłumaczem języka angielskiego.
Przez ponad 8 lat pracowała jako kierownik Kliniki, asystentka i tłumaczka dr Ven. Tenzina Jangchuba,  tybetańskiego mnicha i lekarza medycyny tybetańskiej. Od 17 lat praktykuje jogę B.S. Iyengara.
W Warszawie prowadzi grupowe kursy MBSR [Mindfulness Based Stress Reduction] i MBCT [Mindfulness Based Cognitive Therapy] dla dorosłych z różnych środowisk oraz propaguje mindfulness wśród młodzieży w ramach Projektu Mind Your Life pod auspicjami organizacji Young Talent Management i British Alumni Society.

dr Joanna Lessing-Pernak
dr Joanna Lessing-Pernak

Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym, doktor nauk humanistycznych, superwizor psychologii klinicznej dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego hipoterapeuta, z licencją Ministerstwa Sportu i Turystyki, Szeryf Praw Dziecka UNICEF. 
Laureatka Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. Dra A. Jurasza w Bydgoszczy. Autorka artykułów naukowych, publikacji popularno-naukowych i monografii Dziecko zbuntowane – między miłością i wolnością.