Opis studiów

UWAGA!

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na ten kierunek.
Zostaw kontakt, poinformujemy Cię kiedy ruszy nowa rekrutacja.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

Studia zapewnią Ci rozwój kompetencji w zakresie diagnozy, przyczyn oraz terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami mowy. Dadzą praktyczną wiedzę ściśle połączoną z praktyką z dziedzin: logopedii, psychologii, medycyny, pedagogiki i językoznawstwa.
Zapewniają profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie logopedy.

Co zyskujesz?

 • Zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w żłobkach, przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, gabinetach logopedycznych, szpitalach i przychodniach specjalistycznych, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w instytucjach medialnych.
 • Otrzymasz wiedzę z dziedziny- pedagogiczno-psychologicznej np. na zajęciach m.in z psychoterapii:  rodzina ‒ dziecko- rodzic, z dramy, arteterapii itp. 
 • W bloku medycznym zyskasz wiadomości m.in z psychiatrii i neurologii dziecięcej, audiologii oraz foniatrii i ortodoncji. 
 • W bloku logopedycznym nabędziesz wiedzę i doświadczenie m.in z: wczesnej interwencji logopedycznej (opieki logopedycznej od poczęcia), profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami mowy w tym też m.in. osób z niedosłuchem, neurologopedii (terapia osób z afazją, dyzartią itp.), pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (z wykorzystaniem metod alternatywnych jak np. AAC itp.) diagnozy  i terapii jąkania na każdym etapie życia oraz emisji głosu.
 • Spotkasz na zajęciach m.in lekarzy współpracujących ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi w całej Polsce oraz doświadczonych – wybitnych praktyków: logopedów, neurologopedów, filologów, psychologów, psychoterapeutów oraz pedagogów i oligofrenopedagogów.

Dla kogo?

 • Studia przeznaczone dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób z wykształceniem medycznym, biologicznym oraz dla osób z przygotowaniem pedagogicznym, zainteresowanych zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu logopedy.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, filologiczne, biologiczne, filozoficzne (obszar nauk humanistycznych, społecznych, medycznych).
 • Przed rozpoczęciem roku akademickiego odbędziesz rozmowę kwalifikacyjną, aby wykluczyć nieprawidłową wymowę oraz m.in. nieprawidłowości zgryzu. 
 • Proszony jesteś też o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy- od foniatry (tu badanie słuchu oraz krtani) oraz od logopedy odnośnie prawidłowości mowy.

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 11 stycznia
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 15 marca, zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym
 • 400 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz - 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł zniżki w opłacie wpisowej.

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Logopedia.

Liczba miesięcy nauki: 20
Liczba godzin: 685 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 32
Liczba semestrów: 4
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Magdalena Nosko-Goszczycka
mgr Róża Sobocińska

Mgr pedagogiki, logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie terapii osób jąkających się, emisji i higieny głosu, wczesnej interwencji logopedycznej  oraz terapeuta trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada II stopień specjalizacji logopedycznej oraz II stopień Alternatywnych sposobów...

Anna Pawluczuk

Absolwentka UMK w Toruniu kierunku pedagogika wczesnoszkolna, uzyskała stopień magistra. Studia podyplomowe z zakresu logopedii ukończyła na UMK w Toruniu. Uzyskała dodatkowy certyfikat logopedy wydawany przez Polski Związek Logopedów. Poza tym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w...

Ilona Brzozowska-Misiewicz

Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, neurologopeda, logopeda z 25 – letnim stażem zawodowym, pracujący z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2001 pracowała na stanowisku neurologopedy na oddziale rehabilitacji...

Magdalena Nosko-Goszczycka

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu,  podyplomowe studia Neurologopedii Klinicznej, 2010 – 2012 r.
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Logopedii, podyplomowe studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej, 2009-2010 r.
 • Uniwersytet Gdański, Wydział...
Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 004
Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Tel.: +48 539 520 789,+48 538 688 806 +48 539 521 622 +48 664 426 909
Infolinia: 56 6814775

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 08:00-17:00
 • śr-cz: 08:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF