Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Event menagement.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
WPROWADZENIE DO ORGANIZACJI EVENTÓW
(36 godz.)
 • Charakterystyka i rodzaje eventów.
 • Event w strategii firmy.
 • Organizacja eventów w biznesie.
 • Trendy i specyfika eventów – targi, konferencje, spotkania firmowe i biznesowe, networking.
 • Event jako narzędzie wizerunkowe.
 • Event jako narzędzie sprzedaży.
ZARZĄDZANIE EVENTAMI
(28 godz.)
 • Specyfika zarządzania eventami.
 • Procesowe zarządzanie projektami.
 • Planowanie i produkcja eventowa.
 • Harmonogram organizacji eventu. Tworzenie budżetu wydarzenia.
 • Zarządzanie zespołem i podział zadań w zespole. Project management.
EVENT W PRAKTYCE
(72 godz.)
 • Brief – od planowania do praktyki.
 • Tworzenie scenariusza i kosztorysu eventu.
 • Prawne aspekty event marketingu. Prawo autorskie i ZAIKS w eventach.
 • Technika eventowa: światło, dźwięk, multimedia, scenografie. Co na temat techniki powinien wiedzieć event manager?
  SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM: Spotkanie z technikiem (multimedia, światło, dźwięk)
 • Bezpieczeństwo eventów, prawo i realia imprez masowych.
  SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM: Spotkanie z przedstawicielem licencjonowanej agencji ochrony.
 • Rozliczenia i podsumowania w eventach. Techniki mierzenia efektywności ROI.
 • Nowe narzędzia w organizacji eventów: systemy zarządzania eventami, narzędzia do rejestracji uczestników eventu, aplikacje i prezentacje multimedialne.
  SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM: Spotkanie z pomysłodawcą nowego systemu do rejestracji gości i zarządzania eventem.
 • Wystąpienia publiczne oraz  praca z prelegentem od A do Z. Na co zwrócić uwagę? Podstawowe zasady i techniki doskonalenia.
 • Media w eventach, eventy w mediach.
  SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM: Spotkanie z przedstawicielem mediów.
 • Obiekty eventowe – współpraca, wymagania, na co zwrócić uwagę?, organizacja cateringu i zaplecza technicznego.
 • Celebrity management.
WIDOWISKOWE WYDARZENIA – zasady organizacji
(24 godz.)
 • Wydarzenia sportowe.
 • Wydarzenia kulturalne i naukowe.
 • Wydarzenia rozrywkowe.
 • Widowiskowe wydarzenie w marketingu firmy. Studium przypadku.
WARSZTATY ORGANIZACJI EVENTÓW
(8 godz.)
 • Projekt tworzenia wspólnego wydarzenia dla miasta/instytucji/firmy z wdrożeniem – rodzaj organizowanego wydarzenia będzie uzależniony od preferencji grupy.
Konsultacje
(10 godz.)
 • Konsultacje.
FORMA ZALICZENIA
 • Indywidualny projekt eventu, scenariusz i kosztorys – projekt do zastosowania w realnych warunkach.