Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 9
Liczba semestrów: 2
Prawne aspekty ochrony danych
(20 godz.)
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych w systemach IT: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, kary pieniężne
 • Przestępstwa komputerowe
 • Sankcje karne w cyberprzestępczości
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
(18 godz.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii:

 • Organy właściwe do spraw cyberprzestępstwa
 • Obowiązki operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, podmiotów publicznych
 • CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV – zadania
   
Ochrona zasobów informacyjnych w praktyce
(46 godz.)
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Postępowanie wyjaśniające i dochodzenie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa systemów IT
 • Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO), bezpieczeństwo informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
Informatyczne aspekty cyberbezpieczeństwa
(32 godz.)
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
 • Bezpieczeństwo systemów i aplikacji
 • Nowe technologie - cloud computing, Internet of Things – IoT
 • Open-source intelligence
   
Zarządzanie jakością ISO/IEC 27032
(36 godz.)
 • Uwarunkowania normatywne – zarządzanie jakością ISO/IEC 27032
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa – bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT
 • Audyt i kontrola systemów IT
   
SEMINARIUM
(8 godz.)
 • Seminarium
Forma zaliczenia
Testy
Test
Projekt
Projekt