Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia zdalnej edukacji.

Liczba godzin: 202
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Program studiów
(202 godz.)
 • Zmiana w sferze osobistej jako wstęp do pracy zdalnej (14 godz.)
 • Zmiana w podejściu do edukacji jako wstęp do pracy zdalnej (14 godz.)
 • Platformy e-learningowe (24 godz.)
 • Praca w chmurze (24 godz.)
 • Tworzenie stron www (16 godz.)
 • Grafika komputerowa (4 godz.)
 • Prawo w internecie i edukacji (4 godz.)
 • Edukacyjne narzędzia i aplikacje webowe (16 godz.)
 • Narzędzia do prowadzenia zajęć online (16 godz.)
 • Techniki i technologie przygotowania edukacyjnych zasobów multimedialnych (środowisko Win i Mac) (24 godz.)
 • Metodyka e-learningu (30 godz.)
 • Praca własna: tworzenie prezentacji (10 godz.)
 • Zaliczenie: przeprowadzenie webinarium z wykorzystaniem prezentacji i poznanych aplikacji i narzędzi (6 godz.)