Studia MBA w WSB

Master of Business Administration to studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego zarządzania. W naszej ofercie mamy dwa programy:

Studia Master of Business Administration realizujemy od 2013 roku. Naszym celem jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera. Program budujemy i rozwijamy ściśle współpracując z biznesem. Przedstawiciele firm są członkami Rady Programowej, prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz organizują wizyty studyjne i spotkania z VIP-ami.
Partnerem merytorycznym programu jest Franklin University - amerykańska, prywatna uczelnią non profit o ponad 100-letniej tradycji, której siedziba mieści się w Columbus w USA.

 

Najważniejsze cechy:

  • studia MBA trwają 2 lata i obejmują łącznie 352 godziny wykładowe
  • zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu
  • językiem wykładowym jest język polski
  • słuchaczom zapewniamy komfortowe warunki nauki, networking i profesjonalną kadra dydaktyczna
  • wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach wzbogacają proces dydaktyczny i umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania
  • wykłady gościnne prowadzą amerykańscy wykładowcy partnerskiej uczelni oraz specjalni goście VIP
  • możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Franklin University w Columbus Ohio, daje słuchaczom szansę uczestnictwa w specjalnych warsztatach realizowanych w trakcie autorskiego programu dostosowanego do głównego programu studiów.

 

Program Master of Business Administration in Healthcare Management

Zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia trwają 2 lata. Rekrutacja trwa w WSB w Toruniu i w WSB w Bydgoszczy.

 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia ułatwiającej dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Dzięki podniesieniu kwalifikacji i kompetencji menadżerskich pracowników zarządzających podmiotami leczniczymi oraz pracowników NFZ i podmiotów tworzących podmioty lecznicze ten cel staje się łatwiej osiągalny.

W ramach studiów MBA zaplanowane są także wydarzenia dodatkowe - wykłady VIP, wisyty studyjne oraz szkolenia służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 

Projekt obejmie:

  • realizację dwuletnich studiów Master of Business Administration in Healthcare Menagement
  • realizację działań dodatkowych w postaci MBA Day, wizyt studyjnych, Wykładów VIP
  • realizację szkoleń służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA