Co zyskujesz, studiując psychologię - jednolite studia magisterskie dla licencjatów w WSB?

  • Okazując dyplom ukończenia studiów: psychologia w biznesie lub komunikacja i psychologia w biznesie możesz ukończyć jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia studiując tylko 7 semestrów!
  • Jeśli jesteś absolwentem innej uczelni niż WSB do dyplomu dołącz suplement. 
  • Wykorzystasz zdobyte umiejętności do prowadzenia  badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie  instytucji rządowych i samorządowych, organizacji  pozarządowych, biznesu i mediów.
  • Poznasz reguły wpływu społecznego i dowiesz się o możliwości obrony przed manipulacją.
  • Zrozumiesz, w jaki sposób grupa i środowisko oddziałują na człowieka i jaki jest skutek tych oddziaływań dla zachowania człowieka.
  • Dowiesz się, dlaczego ludzie krzywdzą innych, przekraczają normy prawne, co jest tego przyczyną i w jaki  sposób im pomóc.
  • Będziesz potrafi ł dokonać diagnozy i pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym w sytuacjach trudnych i w rozwiązywaniu problemów  pojawiających się w różnych obszarach życia.
  • Będziesz przygotowany do pracy w charakterze  psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej, a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Nauczysz się przygotowywania specjalistycznych opinii, a także dla indywidualnych zapotrzebowań pacjentów.
Odbędziesz zajęcia m.in. z diagnozy osobowości oraz profilowania.
Poznasz narzędzia przydatne w pracy psychoterapeutycznej.
Poznasz zasady współpracy z placówkami specjalistycznymi z obszaru psychologii klinicznej, sądami oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Psychologia społeczna
Niestacjonarne Stacjonarne
od 317 zł 342 zł
Psychologia w zarządzaniu i biznesie
Niestacjonarne Stacjonarne
od 317 zł 342 zł

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

  • Dołączając jako absolwent kierunków studiów licencjackich: psychologia w biznesie lub komunikacja i psychologia w biznesie możesz ukończyć studia w przeciągu 7 semestrów. 
  • Do przyjęcia na studia dla osób z innych uczelni niż WSB wymagamy dyplomu licencjata oraz suplementu. 
Pobierz stronę do PDF