Program studiów

  • fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywienia, 

  • biologiczne uwarunkowania wysiłku fizycznego, 

  • trening personalny w żywieniu, 

  • coaching zdrowia, 

  • choroby przewlekłe w aspekcie wysiłku fizycznego, 

  • żywienie i wspomaganie dietetyczne w różnych dyscyplinach sportu, 

  • suplementy diety w sporcie, 

  • planowanie diety i organizacja żywienia w sporcie i rekreacji.