Program studiów

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • pedagogika szkoły i warsztat pracy pedagoga szkolnego,
  • negocjacje i mediacje w pracy pedagoga (warsztat metodyczny),
  • współpraca z rodzicami i opiekunami (warsztat metodyczny),
  • kierowanie grupą i dyscyplina w klasie (warsztat metodyczny),
  • doradztwo zawodowe z metodyką,
  • diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna w doradztwie personalno-zawodowym z metodyką,
  • elementy prawa pracy,
  • aktywizacja społeczno-zawodowa,
  • coaching kariery.