Program studiów

  • podstawy odnawialnych źródeł energii, 

  • instalacje fotowoltaiczne, 

  • energetyka wiatrowa, 

  • energetyka wodna, 

  • analizy opłacalności i efektywności w OZE, 

  • audyty i certyfikacje OZE, 

  • OZE na rynku energii, 

  • współpraca OZE z siecią elektroenergetyczną.