Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWY (wspólny dla wszystkich specjalności):
  • seminarium magisterskie
  • wykłady do wyboru
  • finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
  • ocena zdolności kredytowej
  • biznesplan
  • Business Ethics
  • praktyka zawodowa.