Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
  • controlling procesów logistycznych
  • prognozowanie w logistyce przedsiębiorstwa
  • obsługa logistyczna regionów i aglomeracji miejskich
  • obsługa logistyczna masowych imprez kulturalno-sportowych
  • lokalna i regionalna polityka logistyczna
  • identyfikacja i projektowanie procesów logistycznych.
CONTROLLING W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

 

Studia dedykowane są osobom zainteresowanym pracą w działach controllingu, rachunkowości zarządczej lub analiz. Obejmują specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu źródeł informacji finansowych, systemów kalkulacji kosztów, zasad podejmowania decyzji długoterminowych, wskaźników finansowych czy narzędzi informatycznych wykorzystywanych w controllingu. 

EVENT MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe na kierunku event management są dedykowane osobom, które chciałyby pracować przy realizacji wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Dadzą słuchaczom wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy sprawnego menedżera. Program studiów został przygotowany przez osoby odpowiedzialne za organizację największych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie, a zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

Studia podyplomowe na kierunku kadry i płace są skierowane do osób zainteresowanych aspektami prawnymi, organizacyjnymi jak i finansowymi związanymi z zatrudnianiem pracowników. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w zakresie m.in. prawa pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, obliczania wynagrodzeń i rozliczenia świadczeń pracowniczych. Ten kierunek mogą wybrać zarówno studenci studiów magisterskich na kierunkach finansowych jak i tych kształtujących umiejętności menedżerskie.

MENEDŻER PROJEKTU - STUDIA PODYPLOMOWE

To kierunek przygotowany dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji kierownika projektu. Studia obejmują specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu planowania i kontroli projektów, zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie,  a także analizy finansowej projektu oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu projektami. 

MENEDŻER SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

Kierunek dedykowany wszystkim osobom pracującym lub zainteresowanych rozwijaniem kompetencji w zakresie sprzedaży wyprodukowanych dóbr lub oferowanych usług. Obejmują szczegółową wiedzę niezbędną wiedzę marketingu, obsługi klienta czy wyznaczania celów sprzedażowych. Studia przygotowane i realizowane we współpracy z firmą AMS Prestige.

PODATKI W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

To studia dla pracowników i osób zainteresowanych pracą w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Obejmują szeroką i specjalistyczną wiedzę za zakresu podatków pośrednich (VAT, akcyza) i bezpośrednich (PIT, CIT), procedury podatkowej, optymalizacji podatkowej oraz przestępstw i wykroczeń podatkowych. 

TRENING MENEDŻERSKI - STUDIA PODYPLOMOWE

Dedykujemy ten kierunek szczególnie osobom pragnącym rozwinąć swoje umiejętności w zakresie m.in komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, motywowania. Studia to świetne przygotowanie i rozwój umiejętności kierowniczych. Obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu metod i technik zarządzania firmą, marketingu, prawa i finansów niezbędną w pracy każdego menedżera. 

ZARZĄDZANIE FIRMĄ TRANSPORTOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe zarządzanie firmą transportową stanowią ofertę szkoleniowo - dydaktyczną skierowaną do właścicieli, zarządzających, a także pracowników przedsiębiorstw transportowych. Studenci tego kierunku studiów podyplomowych dowiedzą się jak przygotować się do egzaminu kompetencji zawodowych w transporcie samochodowym. Równolegle zdobędą umiejętności i kompetencje zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi, optymalizowania procesów transportowych organizowania i dokumentowania tych procesów. Oferta dydaktyczna powiązana będzie z kompleksowym podejściem zarządzania logistycznego w sferze społeczno-gospodarczej.