Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY (wspólny dla wszystkich specjalności):
  • proseminarium
  • seminarium dyplomowe
  • Communication Skills in Business
  • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • praktyka zawodowa.