Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Prawo i zarządzanie w praktyce:
  • praktyczne aspekty zarządzania organizacją
  • bezpieczeństwo informatyczne w przedsiębiorstwie
  • modele biznesowe
  • ochrona danych osobowych w organizacji
  • psychologia procesów kadrowych
  • zarządzanie płynnością finansową
  • prawo karne gospodarcze
  • prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.