Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY (wspólny dla wszystkich specjalności):
  • proseminarium
  • seminarium dyplomowe
  • praktyka zawodowa
  • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • world's tourism markets (Rynki turystyczne świata)
  • rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne
  • turystyka aktywna
  • kształtowanie środowiska i ochrona przyrody.