Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii:
  • podstawy kinezjologii i fizjologia wysiłku
  • odnowa biologiczna i masaż
  • rynek usług turystyki zdrowotnej
  • podstawy fizjoterapii
  • odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii - ćwiczenia terenowe
  • metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych
  • wybrane metody fizjoterapii.