Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

 • Poznasz specjalistyczne słownictwo z dziedziny finansów, zarządzania i marketingu turystycznego.
 • Nauczysz się organizacji turystyki międzynarodowej.
 • Poznasz zasady zarządzania przedsiębiorstwem z branży turystycznej na rynku międzynarodowym.
 • Nauczysz się techniki i technologii stosowanych w organizacji międzynarodowych usług turystycznych.
 • Poznasz tajniki tłumaczenia i prowadzenia negocjacji z zagranicznymi kontrahentami z uwzględnieniem różnic  kulturowych.
 • Nauczysz się prowadzenia dokumentacji i korespondencji w języku angielskim.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu tworzenia i pisania planów marketingowych i akcji promocyjnych na turystycznych rynkach zagranicznych.
 • Pogłębisz wiedzę z obszaru najważniejszych trendów w turystyce, prognozowania popytu i podaży.
 • Będziesz potrafił przygotować skuteczne kampanie on-line i social media.

Praca dla Ciebie:

 • specjalista ds. międzynarodowego ruchu turystycznego
 • pracownik organizacji turystycznych o charakterze międzynarodowym
 • biura zarządu firm turystycznych prowadzących działalność na arenie międzynarodowej
 • pracownik zagranicznych podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji zajmujących się turystyką
 • urzędnik zatrudniony w komórce organizacyjnej zajmującej się turystyką międzynarodową
 • prowadzenie własnej działalności turystycznej w skali międzynarodowej.

Opinie

Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wypracowanym metodom dydaktycznym WSB osiągnęła stabilną pozycję wśród uczelni.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga nowoczesnego podejścia do nauczania. Studenci WSB zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności, które mogą wykorzystać w zawodzie. Prowadzę zajęcia z informatyki w turystyce, na których studenci w formie warsztatowej poznają obsługę hotelowego systemu rezerwacji.

Aleksandra Kunowska

revenue & e-commerce manager, Copernicus Toruń Hotel

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF