Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
  • Żywienie człowieka
  • Kuchnie narodowe i regionalne
  • Jakość i organizacja usług gastronomicznych
  • Podstawy marketingu w hotelarstwie i gastronomii
  • Zarządzanie zakładem gastronomicznym
  • Aspekty prawne branży gastronomicznej
  • Podstawy technologii żywności w gastronomii
  • Zasady zbiorowego żywienia i towaroznawstwo
  • Analiza ekonomiczno-finansowa obiektu gastronomicznego