Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

 • Dowiesz się, w jaki sposób opracować i zrealizować działania profilaktyczne,  zapobiegające niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży w środowisku otwartym i zamkniętym.
 • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do tworzenia działań wychowawczo- resocjalizacyjnych oraz resocjalizacyjno- penitencjarnych.
 • Poznasz mechanizmy powstawania zachowań ryzykownych prowadzących do niedostosowania społecznego.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania środowiskowych uwarunkowań zaburzeń zachowania.
 • Będziesz umiał profesjonalnie pracować z jednostkami zdemoralizowanymi i zagrożonymi demoralizacją lub sprawcami czynów przestępczych.

 

Ważne!

Rekrutacja zimowa 2022/2023 na tę specjalność została zamknięta. Zachęcamy do wypełnienia formularza, a nasze Biuro Informacji i Rekrutacji powiadomi Cię, kiedy ponownie zostanie uruchomiony nabór.

Studia hybrydowe
 
 • Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).
 • Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).

Hybrydowa forma studiów nie jest związana z sytuacją pandemiczną w kraju.

zdalne7

Praca dla Ciebie:

 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
 • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
 • Szkoły i placówki edukacyjno-profilaktyczne
 • Schroniska dla nieletnich
 • Świetlice środowiskowe i socjoterapeutycznej
 • Zakłady poprawcze
 • Zakłady karne i areszty śledcze
 • Policyjna izba dziecka
 • Sąd - jako kurator rodzinny, kurator dla dorosłych
 • Ośrodki resocjalizacji osób uzależnionych oraz punkty konsultacyjne
 • Policja

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Proponowana specjalność jest adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub niedostosowaną społecznie, z nieletnimi przestępcami lub z osobami skazanymi, przebywającymi w jednostkach penitencjarnych. 
 • Kwalifikacje do pracy w zawodzie pedagoga resocjalizacyjnego otrzymasz po ukończeniu studiów I i II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.
 • Zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r., „kształcenie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej może być prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku innym niż Pedagogika specjalna”.

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 004
Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Tel.: +48 539 520 789, +48 538 688 806 +48 539 521 622 +48 664 426 909

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 10:00-17:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz: 10:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF