prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová

Prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová jest od roku 2004 doktorem habilitowanym na kierunku ekonomii i zarządzania Wyższej szkoły górniczej - TU w Ostrawie. W przeszłości była zatrudniona na kilku uczelniach wyższych i na różnych pozycjach, też przewodniczącego katedry i prorektora. Zajmuje się logistyką, zarządzaniem łańcuchami dostaw, logistyczną obsługą klienta, logistyką międzynarodową, usługami logistycznymi, zakupami zaopatrzeniowymi i marketingem. W ramach działalności naukowej opublikowała ponad 120 artykułów, skryptów, książek fachowych i monografii. Najbardziej znane publikację to książka Zakupy zaopatrzeniowe i zarządzanie nimi (Brno, 2004) i Logistyczne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Praga, 2012).

dr Tomasz Janicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i studiów wykonalności) Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (koordynator projektów unijnych, główny specjalista ds. promocji i rozwoju). Specjalizuje się w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania projektami i analizy finansowo-ekonomicznej różnego rodzaju organizacji.

Joanna Nieżurawska-Zając
dr Joanna Nieżurawska

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal (Portugalia), uczestniczka Sammer School w Normandy Business School, Le Havre (Francja) oraz uczestniczka stażu naukowo- badawczego w University of Oxford . Autorka 35 artykułów wydawanych w czasopismach fachowych i materiałach pokonferencyjnych zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim oraz autorka monografii: J. Nieżurawska, Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora”, Toruń 2010. Audytor z zakresu zarządzania zasobami ludzki w  wybranych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • motywowanie oraz wynagradzanie pracowników
 • elastyczne systemy wynagradzania pracowników
 • systemy kafeteryjne
 • kierowanie i przywództwo
 • zarządzanie różnorodnością pokoleniową
 • motywowanie przedstawicieli generacji Z, Y, X, BB
 • zarządzanie osobami starszymi w organizacji

Wybrane publikacje w mediach: 

 

dr Krystian Jędrzejczak

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja w obszarze metod badań operacyjnych, adiunkt w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi działalność ekspercką w zakresie wykorzystania technologii Business Intelligence w przedsiębiorstwach oraz wsparcia i optymalizacji procesów logistycznych. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w Katedrze Metod Badań Operacyjnych UŁ.

Grzegorz Lewandowski
mgr Grzegorz Lewandowski

Specjalista w zakresie logistyki w produkcji i magazynowaniu, trener biznesu. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył, pracując na stanowiskach menedżerskich w obszarach produkcji i magazynowania. Od 11 lat prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i studiach podyplomowych. Wykorzystując ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe i znajomość systemów klasy ERP, WMS, CRM od 4 lat jest właścicielem firmy szkoleniowej. Praktyczny zakres posiadanych umiejętności pozwala na bezpośredni kontakt ze studentami i prowadzenie zajęć w oparciu o praktyczne wykorzystanie logistyki w miejscach pracy.

Michał Czerwiec
mgr Michał Czerwiec

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o  specjalności Transport i Logistyka. Od lat związany z branżą IT dla biznesu, choć doświadczenie zdobywał też w sprzedaży, windykacji i księgowości. Jako wzięty logistyk, ściśle współpracował z wieloma firmami z sektora dystrybucji i produkcji oraz doradczo z dziesiątkami firm i osób z bardzo różnych zakresów tematycznych biznesu. Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu logistyki magazynowania, logistyki dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz systemów informatycznych wspierających te zagadnienia. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie ELSE Systemy Informatyczne, odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii biznesowej firmy na rynku.

mgr Dariusz Szafrański

Absolwent UG Wydziału Ekonomii kierunek Transport i Logistyka, ukończone również studnia podyplomowe na Wydziale Zarządzania kierunek Rachunkowość Finansowa, obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Posiada uprawnienia z Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego). Specjalista z zakresu zarządzania ryzykiem: a) wieloletnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze związanej uznanych międzynarodowych przedsiębiorstwach np. National Car Rental, Gras Savoye Polska, Grupa DBK; b) zdobył uznanie jako doradca przy obsłudze uznanych instytucji finansowych np. Bankowy Fundusz Leasingowy, BRE Leasing, ORIX leasing czy Benefia; c) zyskujący uznanie jako doradca w zakresie zarządzania ryzykiem w parkach technologicznych między w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Obecnie prezes zarządu spółki consultingowej zatrudniającej ponad 70 osób, dyrektor zarządzający spółką brokerską i dyrektor centrum konferencyjno-szkoleniowego. Od czterech lat wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej.

mgr inż. Bartosz Wernecki

Absolwent studiów inżynierskich w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, kierunek: logistyka, specjalność: transport i spedycja oraz studiów II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, kierunek: logistyka, specjalność: inżynieria systemów logistycznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w:

 •  RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.(logistyka produkcji, gospodarka magazynowa, transport i spedycja, współpraca międzynarodowa, negocjowanie umów),
 •  Sinograf S.A. stanowisko menedżerskie - członek rady nadzorczej(kompleksowe zarządzanie wielkopowierzchniowym centrum logistycznym o pow. ~10 000 m2),
 • Sąd Okręgowy w Toruniu – biegły sądowy w zakresie logistyki.
Ewelina Pomian

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Zawodowo od kilkunastu lat związana z branżą lotniczą. Pracowała we Wspólnym Biurze Planowania Obsługi Technicznej samolotu F-16. Jako Kierownik Projektu F-16 zajmowała się wsparciem eksploatacji samolotu wielozadaniowego F-16 będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Obecnie wdraża PMO dla organizacji remontowo-obsługowej. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej od 2006 r. realizuje usługi projekty z obszaru infobrokeringu. Trener kompetencji związanych z wyszukiwaniem informacji oraz OSINT. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktorat w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.