Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
  • gospodarka materiałowa i logistyka procesów produkcyjnych 
  • wybrane problemy techniki 
  • zintegrowany systemy zarządzania - moduł planowania produkcji  
  • technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych  
  • prognozowanie w przedsiębiorstwie 
  • zarządzanie procesami produkcyjnymi i nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją 
  • zarządzanie innowacjami i transferem technologii 
  • podstawy projektowania CAD-CAM