Co zyskujesz, studiując design w biznesie w WSB?

  • To nowatorski kierunek, który umożliwi Ci kreatywne działania projektowe. W połączeniu z elementami studiów biznesowych pomogą w tworzeniu innowacji procesowych i produktowych.
  • Studia pomogą Ci zrozumieć zależności pomiędzy światem sztuki i biznesu oraz zasady ich  kreowania.
  • Wykorzystasz na zajęciach różnorodne oprogramowanie komputerowe wspomagające procesy projektowe.
  • Będziesz pracował z różnymi materiałami, z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych technik plastycznych, zarówno w murach uczelni, jak i podczas warsztatów czy plenerów.
     
  • Nauczysz się m.in zasad ergonomii, rysunku technicznego i poznasz zagadnienia związane ze sztuką aktualną i historią designu.
  • Na zajęciach z zakresu marketingu i reklamy dowiesz się o innowacyjnych metodach promocji i sprzedaży wyrobów oraz usług.
  • Zajęcia z modułu biznesowego rozszerzą zakres Twoich kompetencji i przygotują Cię do sprawnego wejścia na rynek pracy.
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Tryby
praktyczne zajęcia
Laptop
nauka na aktualnych oprogramowaniach do projketowania
umiejętność projektowania 2D i 3D

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Wykorzystywać zdolność kreatywnego myślenia, niezbędnego podczas procesu świadomego kształtowania wizerunku firmy/produktu/usługi.
Stosować metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań w oparciu o zasady design thinking.
Zastosować wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania 2D i 3D.
Zaprojektować skuteczne procesy sprzedaży, bazując na analizie zachowań, nawyków i sposobie postrzegania klienta.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 380 zł
Design thinking
Niestacjonarne Nowość
od 380 zł
od 380 zł
od 380 zł
Projektowanie przestrzeni użytkowej
Niestacjonarne Nowość
od 380 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Wykładowcy

prof. Wiesław Smużny
prof. Marian Stępak
mgr Krzysztof Warmbier

Menedżer kierunku design w biznesie, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Ukończył studia z wyróżnieniem na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, specjalność mixmedia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pięciokrotny stypendysta...

prof. Wiesław Smużny

Urodzony w 1944 r. w Łodzi. Edukacja w Szkole Podstawowej nr 50 i Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Studium Nauczycielskim w Opolu i na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem i tytułem: magister sztuki w zakresie grafiki...

prof. Marian Stępak

Urodzony w 1957 r. w Koronowie, ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom w 1983 r. w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMK. W latach 1991 – 1996 pracował również w...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Studiuj drugi kierunek:

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uczelni cenionej przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej mogą studiować ten kierunek studiów za 195 zł miesięcznie, a studenci pozostałych uczelni za 245 zł miesięcznie.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF