Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

 

Przedmioty specjalnościowe:

 • prawo karne,
 • audyt informatyczny,
 • elementy kryptografii,
 • ochrona danych w Internecie,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • zwalczanie cyberprzestępczości,
 • elementy informatyki śledczej.
MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
 • język obcy
 • podstawy filozofii i etyki
 • podstawy socjologii 
 • podstawy psychologii
 • edytory tekstu
 • grafika menadżerska i prezentacyjna
 • zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • gry decyzyjne (ćwiczenia terenowe).
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO:
 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie
 • teoria państwa i prawa
 • systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • historia wojen i wojskowości
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego
 • prawo konstytucyjne
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie i na świecie.
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO:
 • psychologia bezpieczeństwa
 • podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • zwalczanie przestępczości
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym, komunikacji i transporcie
 • bezpieczeństwo społeczne
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • zwalczanie terroryzmu
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • podstawy pierwszej pomocy 
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • prawa człowieka
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
 • przymus bezpośredni i użycie broni palnej
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrona danych w Internecie
 • służby ratownicze i krajowy system ratowniczo-gaśniczy
 • zarządzanie projektami.
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY:
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka zawodowa
 • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • proseminarium
 • concepts of European Integration).