Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

 • Opanujesz interdyscyplinarną wiedzę, opartą na przykładach i własnych doświadczeniach.
 • Zdobędziesz certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające umiejętności praktyczne.
 • Weźmiesz udział w zajęciach studyjnych. Odwiedzisz instytucje i obiekty ważne dla bezpieczeństwa publicznego.
 • Będziesz wykorzystywać specjalne oprogramowanie symulacyjne do zarządzania kryzysowego.

 

 • Odbędziesz kurs strzelecki przy wykorzystaniu profesjonalnej broni krótkiej i długiej.
 • Przejdziesz praktyki zawodowe i dyplomowe bazujące na programie rzetelnie wypracowany z partnerami biznesowymi.
 • Będziesz uczestniczył w zajęciach z inicjowania i prowadzenia własnego biznesu – przygotują Cię do samodzielnego prowadzenia firmy.
   
Tryby
specjalności opracowane i przygotowane wspólnie z partnerami.
Hantel
zajęcia dydaktyczne to również zajęcia na sali gimnastycznej, strzelnicy.
Krawat
współpraca ze służbami mundurowymi.

Na studiach lubię najbardziej zajęcia praktyczne. Moim  ulubionym przedmiotem jest taktyka i technika interwencji  z elementami samoobrony. W mojej ocenie jest to najciekawszy  i najbardziej przydatny przedmiot, który wykorzystam w mojej  przyszłej pracy. Cieszę się, że mam zajęcia z wykładowcami,  którzy pracują w zawodzie, dzięki czemu otrzymuję bardzo  aktualną wiedzę. Realizuję także praktyki studenckie, które 
bezpośrednio pozwalają poznać środowisko przyszłej pracy.  Po studiach chciałabym pracować jako policjantka. W wolnym czasie lubię aktywnie spędzać czas w gronie przyjaciół. 

Natalia Opacińska

studentka WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz potrafił oceniać i szacować ryzyko w stanach zagrożenia. Będziesz potrafił udzielić pierwszej pomocy, posługiwać się bronią krótką.
Przygotujemy Cię do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Poznasz uprawnienia i obowiązki służb mundurowych. Będziesz potrafił wskazać i diagnozować obszary zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
Dowiesz się, jak stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Poznasz normy i reguły organizujące struktury i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, taktyki i techniki kryminalistyczne. Zdobędziesz wiedzę na temat etyki funkcjonariuszy publicznych, prawa cywilnego, zwalczania przestępczości i terroryzmu. Będziesz potrafił oceniać: zagrożenia w komunikacji, dysfunkcje przestrzeni publicznych, patologie społeczne, ruchy społeczne i systemy polityczne.
Poznasz zasady organizacji i zabezpieczania imprez masowych. Poznasz zasady funkcjonowania administracji publicznej i instytucji UE w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 295 zł
od 270 zł 295 zł
Cyberbezpieczeństwo
Niestacjonarne Stacjonarne
od 295 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne Od marca
od 270 zł 295 zł
od 295 zł
Służby specjalne i policyjne
Niestacjonarne Od marca
od 270 zł 295 zł
od 295 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

BW menedżer 2
dr Dionizy Staszak
dr Janiszewski Jacek
dr Przemysław Kwiatkowski

Menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Studia podyplomowe: Specjalność Zarządzanie Projektami 2013 –2015 Prodziekan w Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy.  2013 –2015 Kierownik Programu MBA.  Uczestnik licznych...

dr Hubert Stys

Doktor nauk humanistycznych, absolwent stosunków międzynarodowych. Autor i redaktor kilku tomów prac zbiorowych z zakresu historii XX wieku i Bałkanów, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, autor kilkunastu artykułów, rozpraw i recenzji z zakresu dziejów najnowszych...

dr Krzysztof Makowski

Doktor politologii, działacz samorządowy, w latach 1994 – 2010 radny Miasta Torunia, przewodniczący komisji rewizyjnej i budżetu; przez ponad dwadzieścia lat menadżer w biznesie, na stanowiskach kierowniczych. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne UMK i WSB w Toruniu w zakresie:...

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i...

dr Łukasz Reszczyński

Doktor nauk humanistycznych oraz absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych z zakresu historii wojskowej oraz geopolityki, a także artykułów publicystycznych. W 2019 roku ukazała się...

dr Dionizy Staszak

Absolwent ASG i studiów doktoranckich AON w Warszawie. Kierownik Zakładu Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema w Toruniu. Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz w zakresie wybranych zagadnień ochrony...

dr Janiszewski Jacek

Minister w rządzie Jerzego Buzka.  Rozprawa doktorska w zakresie nauk socjologicznych. Założyciel i przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia "Integracja i Współpraca". Od 1994 inicjator jednego z największych spotkań ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, odbywającego się pod nazwą...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Studiuj drugi kierunek:

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uczelni cenionej przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej mogą studiować ten kierunek studiów za 195 zł miesięcznie, a studenci pozostałych uczelni za 245 zł miesięcznie.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 004
Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Tel.: +48 539 149 809, +48 539 520 789 +48 539 521 622 +48 664 426 909
Infolinia: 56 6814775

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 08:00-17:00
 • śr-cz: 08:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF