Organizacja studiów

Opinia SP - Organizacja studiów

Jolanta Michałek
Centrum Studiów Podyplomowych
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to nie tylko inwestycja we własny rozwój. To także możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i ...

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje i zdobyć nowy zawód, praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie zawodowe formalnym wykształceniem oraz dla osób pragnących zaktualizować posiadaną wiedzę.

Organizacja zjazdów
Program studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu realizowany jest w trakcie 9-15 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00.

Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Materiały dydaktyczne
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, są one też zamieszczane w Extranecie. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w języku polskim i – na życzenie – w języku angielskim.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w WSB jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej, napisanej pod kierunkiem promotora, lub zdanie egzaminu końcowego, który może mieć charakter projektu praktycznego. Na wybranych specjalnościach obowiązuje także obrona pracy końcowej.

Opiekun kierunku

Opiekun kierunku jest gwarantem, że każdy słuchacz:

  • na bieżąco otrzymuje wszelkie informacje na temat srudiów i ich organizacji
  • ma zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
  • ma stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

Baza dydaktyczna
Większość zajęć na studiach podyplomowych odbywa się w Budynku "B" Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy ul. Dekerta 26. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu głównego, w centrum miasta. W obu tych budynkach można korzystać z bezprzewodowego internetu.

EXTRANET
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu studenci mogą sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  • katalog biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia, zarządzenia Władz Uczelni
  • stan opłat za studia.

Czy wiesz, że:

04-1.png