Zobacz inny kierunek

Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Zapisz się na listę osób zainteresowanych studiami podyplomowymi.

Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu - studia podyplomowe w WSB w Toruniu

Podyplomowe studia  „Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu” są propozycją dla nauczycieli  angażujących się w proces uczenia, gotowych do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności. Przekonanych, że podnoszenie przez nich kompetencji czyni ich coraz lepszymi nauczycielami i ułatwia im pracę. Dla tych, którzy chcą rozwijać się zawodowo, zgodnie z najnowszymi trendami obecnymi we współczesnej pedagogice.

Cel

 • Przygotowanie nauczycieli do sprostania wyzwaniom, jakie niesie nowoczesna szkoła, nowoczesny uczeń i rodzic.
 • Poznanie podstaw coachingu i możliwości zastosowania go w procesie edukacji.
 • Poznanie modeli uczenia pozwalających być skutecznym nauczycielem.
 • Wyposażenie w efektywne metody pracy.
 • Wyzwolenie refleksji nad własnym doskonaleniem się i rozwojem.

Korzyści

 • Możliwość skonfrontowania własnego warsztatu pracy z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauk pedagogicznych i psychologicznych.
 • Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
 • Poznanie coachingu w perspektywie wykorzystania go w edukacji.
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi przydatnych do realizacji lekcji w wirtualnej rzeczywistości.
 • Poznanie narzędzi pomagających wykształcić kompetencje przyszłości.
 • Uzyskanie narzędzi do pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zbudowanie profesjonalnego portfolio.
 • Możliwość uczenia się w wysoce profesjonalnym środowisku .

Uczestnicy

 • Studia adresowane są do nauczycieli – wszystkich nauczycieli.

Wykładowcy
Członkowie GRUPY TRENERÓW POWER (Zofia Domaradzka-Grochowalska, Anna Jurewicz, Agnieszka Kluszczyńska, Jarosław Kordziński, Indira Lachowicz, Agnieszka Szwejkowska, Dorota Tomaszewicz) oraz Tomasz Janiak – prezes polskiego oddziału Światowego Instytutu Action Learning  – WIAL Poland.
Współpraca: Polski Oddział Światowego Instytutu Action Learning - WIAL Poland

Partnerzy kierunku:

wial_poland.jpg  logotyp-certyfikowany-trener-fris.jpglogotyp-partner-fris.jpg

Program kierunku: 

Program kierunku studiów podyplomowych Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu w WSB w Toruniu

 • 160 godzin,
 • 10 zjazdów
 • 9 miesiecy nauki

Studia obejmować będą 160 godzin, 10 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela) oraz 20 godzin pracy własnej, polegającej na wdrażaniu poznawanych treści, narzędzi itd. Ostatni zjazd poświęcony będzie na egzamin, podczas którego każdy z uczestników zaprezentuje fragment prowadzonej przez siebie lekcji oraz omówi swój „Dziennik rozwoju” – zapiski prowadzone podczas studiów, dokumentujące wprowadzane przez każdego zmiany w swoim sposobie nauczania, prowadzenia lekcji.

Moduły:

 1. Środowiska uczenia się(16 godz.)  

-  analiza pojęć  „uczenie się w centrum uwagi” , „kompetencje XXI wieku”, „globalne społeczeństwo oparte na wiedzy”. Przegląd „wyzwolonych” szkół. Organizacja i wsparcie procesu uczenia się uczniów – możliwości wykorzystania coachingu. Coaching w edukacji. Coaching a mentoring, coaching a tutoring. Możliwości wykorzystania coachingu w pracy nauczyciela. Czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się – badania prof. J. Hatti. Style uczenia się: WAK, prawa półkula – lewa półkula, Cykl KolbaRola emocji i motywacji w uczeniu się. Budowanie relacji: dlaczego relacje są ważne w procesie nauczania-uczenia się; po co budować dobre relacje w szkole; jak jesteśmy różni – style myślenia i działania FRIS; podstawy komunikacji-aktywne słuchanie jako podstawa coachingu, tutoringu, edukacji opartej na relacjach. Budowanie relacji: grupa, proces grupowy, współpraca czy rywalizacja.  

 1. Uczenie się z perspektywy rozwojowej i biologicznej. (16 godz.)

 Jak tworzyć w szkole kulturę uczenia się (ucznia) i odchodzić od kultury nauczania (transmisji wiedzy od nauczyciela). Techniki coachingowe wspierające proces uczenia się ucznia. Zadawanie pytań. W jaki sposób używać mózgu by się uczyć. Neurobiologia w nauczaniu. Przykłady, zasady, metody. Dobre nawyki służące uczeniu się.

 1. Jak uczyć uczniów uczenia się? (16 godz.)

Pamięć krótkotrwała – pamięć długotrwała, mechanizm zapominania – zapamiętywania, techniki pamięciowe, taksonomia Blooma a uczenie się.  Czy moja lekcja pozwala uczniowi uczyć  się czyli jak pozyskiwać informacje od uczniów na temat jakości (efektywności) własnych lekcji. Ewaluacja na poziomie mikro. Alternatywne metody ewaluacji. (16 godz.)

 1. Ocenianie wspierające ucznia(16 godz.)

- strategie OK, cele, nacobezu, pytania, ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące, samoocena, ocena koleżeńska. Budowanie poczucia własnej wartości, sprawstwa, odpowiedzialności za uczenie się, wewnętrznej motywacji. (16 godz.)

 1. Kooperatywne uczenie się czyli uczenie się oparte na współpracy. ( 16h.)

 Kompetencje społeczne.  Co sprawia, że uczenie się oparte na współpracy jest skuteczne.  Techniki i metody wspierające proces uczenia się ucznia: JIGSAW, zespoły badawcze, stymulowanie pytań,  projekty edukacyjne,  gry w edukacji, designe thinking, myślenie wizualne. Konstruowanie „żywych lekcji” – Metody WORKSHOP WAY® wg Merrilla Harmina w teorii i praktyce.  

 1. Coaching w edukacji ( 16h.)

Action Learning jako metoda rozwijania w uczniach umiejętności liderskich, zespołowych i zdolności do rozwiązywania złożonych problemów, a także umiejętności interpersonalnych. Czym jest, a czym nie jest coaching, zasady coachingu. Model GROW w edukacji. Proste narzędzia coachingowe w edukacji (16 godz.)

 1. Uczenie się przez badanie i działanie na rzecz społeczności  ( 16 h.)

– rozwój kompetencji kluczowych wzmacniających umiejętności niezbędne na rynku pracy i w społeczeństwie;  edukacyjna wartość działań w środowisku lokalnym. Wykorzystanie elementów coachingu i doradztwa edukacyjnego – doskonalenie kompetencji odkrywania i rozwijania potencjałów, planowania ścieżki rozwoju. Informacja – jak z niej korzystać (poszukiwanie informacji, ocena informacji, fakt a komentarz, jak bronić się przed „śmieciami” informacyjnymi, wykorzystanie informacji w celach rozwojowych).

 1. TIK: jak skutecznie wykorzystać nowe technologie w edukacji ( 16 h.)

nowe technologie w opracowaniu obudowy dydaktycznej; wykorzystanie możliwości uczenia  i uczenia się poprzez budowanie społeczności w sieci; zasady projektowania nauczania z wykorzystaniem technologii. Tworzenie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie ich, wirtualny nauczyciel.

 1.  Forma zaliczenia: Nauczyciel refleksyjny praktyk( 16 h.)

 egzamin – poprowadzenie fragmentu lekcji oraz relacja z wprowadzanych zmian w swojej pracy w oparciu o „Dziennik rozwoju” prowadzony przez każdego z uczestników studiów.

 

Wykładowcy: 
lelewski.pngPrzemysław Lelewski -  certyfikowany trener i coach ICC, trener edutainment, ratownik, specjalista ds. kadr i rekrutacji, instruktor team-building, doradca zawodowy, wykładowac akademicki, nauczyciel. Propagator i współtwórca pierwszej w Polsce i jedynej Akademii Trenera Edutainment (ETA®). Wykorzystuje do osiągania najlepszych efektów innowacyjne trendy metodyczno – dydaktyczne oraz badania socjologiczno psychologiczne, wprowadza na rynek szkoleniowy działania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR). Autor innowacyjnych i nowatorskich szkoleń w obszarze coachingu, team coachingu, pracy z wartościami. Współtworzy zespoły sprzedażowe i wspiera w pracy z klientem na poziomie wartości, skutecznej komunikacji w sprzedaży i budowaniu długofalowej relacji.
 
Piotr Szrajberpiotr_szrajber.jpg- aktor, coach, trener, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Coach Action Learning, absolwent WIAL POLAND (World Institute for Action Learning Poland).
 
 
 
 
 
maciej_winiarek_zdjecie.pngMaciej Winiarek – przedsiębiorca, edukator, trener myślenie krytycznego, tutor. Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Gdański, pracował przez kilka lat w korporacji – odpowiedzialność za restrukturyzacje firm, głównie w obszarze zarządzania zespołami. Od 15 lat prowadzi swoją działalność w obszarze edukacji. W tym czasie przeszkolił około 2 tysiące nauczycieli i dyrektorów – z przywództwa, oraz myślenia krytycznego. Certyfikowany trener TOC (Level 4), Dyrektor TOCFE Polska. Zorganizował i współprowadził dziesiątki konferencji, projektów i szkoleń z zakresu nowoczesnej edukacji i myślenia krytycznego. Współzałożyciel Niepublicznego Gimnazjum „Thinking Zone” w Gdańsku – szkoła jest tworzona wg zasad Turkusu. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA, Japonii, Niemiec, Peru.
 
anna_jurewicz.pngAnna Jurewicz -  trener sportowy – gimnastyka artystyczna, polonistka. Jako trener kompetencji pracuje od 1998 r., jako coach od 2007 (członek ICF i ICF Polska).Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Polski Instytut NLP, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt). Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar, International Values Consultant - certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, m.in. Coaching na WSB w Toruniu (2012). Od 2015 ekspert merytoryczny trzech kluczowych projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych, przywództwa, innowacyjnych rozwiązań w edukacji.
 
Dorota Podorska -  nauczycielka jęz. polskiego, historii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog , doradca zawodowy. Trener MAC, ekspert w FDS Consulting , Certyfikowany trener TOC, Mentor TOCfE w Gdańsku, Trener ORKE i CEO w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, E-konsultant w WSKPiSM w Warszawie, egzaminator OKE w Gdańsku. Specjalistka
w zakresie oceniania kształtującego i OK zeszyt.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 19 września zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł345 zł1875 zł1725 zł3750 zł3450 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08. Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.11.18 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007