Zobacz inny kierunek

Doradztwo zawodowe i coaching kariery


WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i coaching kariery w WSB w Toruniu

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli profesjonalnego doradcy zawodowego, coacha kariery, specjalisty kierującego rozwojem pracowników oraz nabycie umiejętności interpersonalnych wymaganych przy kierowaniu karierą. Studia mają warsztatowy charakter, zajęcia prowadzone są przez praktyków.

foto233x134_26.jpg

Doradztwo zawodowe i coaching kariery to kierunek przyszłości. Prowadzony przez doświadczonych dydaktyków, trenerów i praktyków biznesu, stanowi praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Ukończenie studiów to możliwość podjęcia pracy w urzędach, ośrodkach kariery, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, jednostkach służb mundurowych czy bezpośrednio w biznesie w działach HR.
                                                                           Ewa Korecka, opiekun kierunku

Cel studiów:
Najważniejszym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnych sposobów funkcjonowania modelu doradcy zawodowego i coacha kariery oraz nabycie niezbędnych umiejętności interpersonalnych tak aby wspomóc kierowanie karierą swoich klientów. Studia posiadają warsztatowy charakter dzięki wykorzystaniu interaktywnych metod szkolenia, prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Dodatkowo studenci będą mieli okazję doskonalić umiejętności pracy zespołowej, wymienić się doświadczeniami lub nawiązać nowe kontakty.

Korzyści:
Absolwenci kierunku nabędą wiedzę z zakresu funkcjonowania profesjonalnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych co do kwalifikacji zawodowych, zmian w zawodzie doradcy zawodowego,  metod i technik pracy z grupą, obszaru motywowania, komunikacji, coachingu i negocjacji. Program studiów stanowi opcję zintegrowanego z pracą zawodową aktywnego uczenia się głównie w formie warsztatowej przy udziale wysokiej klasy praktyków.
Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy będą:

 • rozumieć swoją rolę  - doradcy zawodowego /coacha kariery / specjalisty do spraw kierowania rozwojem kariery -  w procesie diagnozowania, projektowania i zarządzania kapitałem ludzkim
 • trafnie opisywać funkcjonowanie  i problematykę rynku pracy
 • budować wizerunek,  zarówno podczas wystąpień publicznych, jak i w ramach indywidualnych rozmów doradczych
 • stosować coaching jako metodę wspomagania rozwoju kompetencji
 • umiejętnie porozumiewać się z ludźmi oraz przekazywania trudnych decyzji, kierować emocjami swoich rozmówców
 • komunikować się w sposób przekonywujący do koncepcji, jak również budujący wewnętrzną motywację do działania,
 • stosować różnorodne techniki NLP 

Uczestnicy:
Studia podyplomowe to cykl warsztatów przeznaczonych zarówno dla początkujących jak i  zaawansowanych doradców, pracowników działów HR, osób zainteresowanych coachingiem kariery, a także dla wszystkich zmotywowanych do pogłębiania i rozwijania własnych kompetencji i kierowania karierą. Kierowane są do osób zajmujących się doradztwem w różnych strukturach firm z sektora publicznego i niepublicznego.
 
Partner programu:
flex-hr-logo-1.jpg
 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe i coaching kariery w WSB Toruń

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170/290
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

DORADZTWO ZAWODOWE (64 godz.)

 • Rola, cechy, postawa, etyka doradcy zawodowego
 • Metody, narzędzia i techniki pracy doradcy zawodowego
 • Zadania doradcy zawodowego w zależności od potrzeb klientów
 • Zawodoznawstwo: możliwości kształcenia zawodowego, charakterystyka zawodów
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zwalnianych
 • ABC przedsiębiorczości
 • Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego
 • Podstawy prawa pracy

Nabędziesz wiedzę w zakresie funkcjonowania nowoczesnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych odnośnie do kwalifikacji zawodowych, zmian w zawodzie doradcy zawodowego, prowadzenia indywidualnej rozmowy doradczej, wykorzystywania testów predyspozycji i kompetencji zawodowych.

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE I ZAWODOWE DORADCY, METODY PRACY Z GRUPĄ (32 godz.)

 • Umiejętności interpersonalne, osobiste i zawodowe doradcy zawodowego
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Metody pracy z grupą
 • Style uczenia i kanały percepcji. Asertywność w komunikacji
 • Motywowanie klienta trudnego (z wykorzystaniem technik NLP)
 • Wystąpienia publiczne, marketing personalny
 • Biznesowe i marketingowe podejście w procesie doradztwa

Udoskonalisz i rozwiniesz umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz identyfikowania technik NLP. Będziesz potrafił zaktywizować i zmotywować grupę do działania dzięki zastosowaniu poznanych metod. Nabędziesz wiedzę przydatną przy wystąpieniach publicznych.

RYNEK PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (24 godz.)

 • Analiza rynku pracy
 • Instytucje rynku pracy, elastyczne formy zatrudnienia
 • Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja i zatrudnianie pracowników
 • Ocena i rozwój kompetencji zawodowych
 • Motywowanie i wynagradzanie
 • Zwolnienia i outplacement; indywidualny plan działania
 • Strategia i techniki poszukiwania pracy
 • Dokumenty aplikacyjne, personal branding

Uporządkujesz wiedzę na temat rynku pracy, poznasz diagnozowanie oraz projektowanie nowoczesnych metod zarządzania rozwojem zasobów ludzkich od planowania do oceny efektywności, pracy z różnymi klientami (wybór i zmiana zawodu, utrata pracy), poznasz metody poszukiwania pracy (rynek jawny i ukryty).

AUDYT I COACHING KARIERY (40 godz.)

 • Autoanaliza – narzędzia, diagram autoanalizy, analiza SWOT
 • Zarządzanie karierą, plan kariery zawodowej
 • Wprowadzenie do coachingu
 • Techniki i metody pracy coacha kariery
 • Proces coachingowy
 • Sesja coachingowa

Nauczysz się diagnozować potencjał zawodowy klienta i definiować cele rozwojowe. Podczas zajęć przećwiczysz techniki pracy  z barierami oraz ograniczającymi przekonaniami klientów. Efektem będzie samodzielne opracowanie indywidualnego planu rozwoju kariery zawodowej.

PRACA INDYWIDUALNA – PROJEKT(10 godz.)

 • Przygotowanie projektu

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM (120 godz.)
(moduł fakultatywny na nauczycieli, którzy chcą nabyć dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć: doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych).

 • Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym (60 godz.)
 • Praktyka (60 godz.)

FORMA ZALICZENIA 
Przygotowanie pracy zaliczeniowej. Praca będzie miała charakter projektu lub/i analizy przypadku.
Projekty mogą być opracowane w zespołach dwuosobowych.

Wykładowcy: 

EWA KORECKA 

2014_02_09_9999_189_siec_mala_czb.jpg

menadżer, doradca zawodowy, od kilkunastu lat związana z  rynkiem pracy. Prowadzi własną firmę FlexHR Doradztwo Personalne. Głównie: zarządzanie karierą, talentami, outplacement,  szkolenia. Specjalizuje się w obszarze poruszania się po rynku pracy, aktywizacji zawodowej, reorientacji zawodowej i rozwoju kariery. A także on-boarding (wprowadzenie do organizacji), mentoring, dobór, analiza, rozwój i ocena pracowników,  zarządzanie talentami, elastyczne formy zatrudnienia; praca w międzynarodowym środowisku. Posiada ogromne doświadczenie w budowie HR (również zewnętrznego) w firmach typu greenfield oraz MŚP. Cechuje ją zorientowanie na cele i nastawienie na rezultat. 

 

 

 

 

EMILIA SZYPRYT  

szypryt.jpg

coach, trener, doradca zawodowy. Ukończyła socjologię oraz studia podyplomowe z psychologii zarządzania, kontroli w administracji publicznej oraz doradztwa zawodowego.
Warsztat trenerski zdobyła n a studiach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Najczęściej pracuje z osobami młodymi wchodzącymi na rynek pracy,  z niepełnosprawnością oraz grupą 50+. Jako coach z certyfikacją ICC  zajmuje się głównie coachingiem kariery i coachingiem biznesowym. Pracę trenera łączy z pracą operacyjną menadżera  odpowiedzialnego za rozwój organizacji i politykę szkoleniową. 

 

 

 

 

 

 

SYLWIA HARA-NAJDZIONzdjecie_sylwia_hara_2.jpg

Doradca zawodowy, trener, wykładowca TEB Edukacja. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji, Podyplomowe Menedżerskie oraz Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery. Spełnia się zawodowo jako Manager ds. kadr i rekrutacji. Od wielu lat związana z doradztwem zawodowym, zarówno w publicznych jak i prywatnych instytucjach. Zajmuje się również  szkoleniami, głównie osób bezrobotnych, realizacją projektów unijnych, oraz indywidualnym coachingem i mentoringem na etapie poszukiwania jak też utrzymania pracy.  Jest  trenerem pracy który kocha ludzi i wierzy, że osiągnąć sukces można tylko nigdy się nie poddając.

 

 

 

EWA PODLEWSKApodlaszewska.jpg

trener, wykładowca. Ukończyła zarządzanie  na Wydziale Ekonomicznym przy UMK oraz Akademię Trenera Biznesu w WSB w Toruniu. Wiedzę teoretyczną wzmocniła certyfikatami: Zarządzanie zmianą; Przywództwo, Coaching menadżerski. „Od zawsze” związana ze szkoleniami i nauczaniem - jako trener wewnętrzny i zewnętrzny, autor narzędzi i artykułów szkoleniowych, twórca wielu ćwiczeń. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Jako trener specjalizuje się w obszarze umiejętności interpersonalnych, negocjacji, komunikacji zespołowej oraz zarządzania , motywacji czy wypalenia zawodowego. Jej atutami są dynamiczna osobowość, komunikatywność i ekspresja w działaniu.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe i coaching kariery w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.png

Zapisując się do 30 czerwca zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
435 zł375 zł2125 zł1875 zł4350 zł3750 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007