Zobacz inny kierunek

Akademia trenera biznesu WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia podyplomowe Akademia trenera biznesu w WSB w Toruniu

Studia na tym kierunku mają na celu zwiększenie proaktywnej postawy trenerskiej, która inspiruje ludzi do pozytywnych zmian. Słuchacze nauczą się prowadzić grupy przez etapy procesu grupowego oraz przygotować i wdrożyć kompleksowe projekty szkoleniowe. Szkolenia i warsztaty to wciąż najpopularniejsza forma doskonalenia kompetencji pracowników. Dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na profesjonalnych trenerów.

mariusz_rita_0.jpgAkademia Trenera Biznesu to elitarny kierunek studiów, kierowany do  trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i tych, którzy w swojej karierze zawodowej odpowiadają za rozwój i inspirowanie współpracowników. To studia dla zainteresowanych rozwojem osobistym, dla których, pasja, otwartość na drugiego człowieka, zespołowość i autentyczność są wartościami nadrzędnymi.     

Jakub Lewandowski, opiekun kierunku, wykładowca WSB

 

Cel: 

 • Nabycie umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń, w oparciu o rozwinięcie postawy Trenera – Szkoleniowca.
 • Wypracowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych do prowadzenia grup w sposób efektywny.
 • Poznanie praktycznych narzędzi warsztatu trenera.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia grupy przez etapy procesu grupowego.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i określenia potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń.
 • Poznanie narzędzi do wielopoziomowego procesu badania potrzeb szkoleniowych oraz formułowania celów projektów szkoleniowych.
 • Nabycie kompetencji do przygotowania i efektywnego poprowadzenia projektów szkoleniowych, w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych.
 • Rozwinięcie umiejętności opracowywania materiałów szkoleniowych. 
 • Wypracowanie pomysłów na ćwiczenia i gry edukacyjne do zastosowania w szkoleniach.
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania realizacji celów projektów szkoleniowych.
 • Efektywne prowadzenie projektów szkoleniowych z perspektywy uczestników, trenera, zleceniodawcy.

Korzyści:

 • Zwiększenie proaktywnej postawy trenerskiej, która inspiruje ludzi do pozytywnych zmian.
 • Uczestnicy odkryją i rozwiną w sobie indywidualne predyspozycje do pracy z ludźmi dorosłymi.
  oraz
 • Zwiększenie potencjału na rynku pracy.
 • Poszukiwanie innowacyjności w szkoleniach.
 • Odkrycie swoich talentów.
 • Reagowanie na niespodziewane.
 • Otwarcie na świat i zmiany.

Uczestnicy:
Studia adresowane są do osób, które chcą profesjonalnie zajmować się prowadzeniem szkoleń, wykładów, wystąpień publicznych, konferencji (dla trenerów na ścieżce rozwoju, dla menadżerów pracujących z zespołami oraz dla osób eksploratorskich). 
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów, pragnących zdobyć praktyczny i poszukiwany na rynku zawód.

Partner programu:

pasja.pngisd.pngmindsonar_logo.png

 

Dołącz do grona zadowolonych absolwentów! Absolwenci VIII edycji kierunku Akademia Trenera Biznesu wraz z opiekunami.

1_absolwenci_viii_edycji_akademii_trenera_biznesu_2015-16.jpg

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera biznesuw WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 183
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Kompetencje trenerskie (24 godz.)

 • Zawód Trenera, osobisty warsztat trenera (3 godz.)
 • Postawa Trenera, a jego efektywność na sali szkoleniowej (3 godz.)
 • Kompetencje trenerskie, warsztat prezentacji (7 godz.)
 • Etyka w pracy trenera (3 godz.)
 • Prezentacje multimedialne  (8 godz.)

Szkolenie jako proces (33 godz.)

 • Definiowanie celów szkolenia (2 godz.)
 • Dobór treści do założonego celu (3 godz.)
 • Budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanymi celami (4 godz.)
 • Wielopoziomowe projektowanie procesu szkoleniowego  (3 godz.)
 • Wstęp – czynniki efektywnego szkolenia  (4 godz.)
 • Sposoby zakończenia procesu szkolenia, wzmocnienie skuteczności zajęć (3 godz.)
 • Dynamika rozwoju i pracy grupy szkoleniowej. Proces grupowy  (5 godz.)
 • Wykorzystanie procesu grupowego do efektywnej realizacji zajęć (2 godz.)
 • Praca na procesie i strukturze (1 godz.)
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych z uszanowaniem praw autorskich (6 godz.)

Metodyka(23 godz.)

 • Projektowanie i omówienie ćwiczeń. Dyskusja po ćwiczeniu (3 godz.)
 • Metodyka pracy z grupą szkoleniową  (4 godz.)
 • Metody aktywizujące w szkoleniach (1 godz.)
 • Coaching grupowy – jako rozwój zespołu oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi w zespole (4 godz.)
 • Coaching - jako indywidualny sposób rozwoju (1 godz.)
 • Rola pytań w procesie szkolenia oraz wykorzystanie pytań do zwiększenia efektywności procesu uczenia się (1 godz.)
 • Umiejętność słuchania wypowiedzi uczestników i wykorzystanie zdobytych informacji w procesie szkolenia (1 godz.)
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej przez prowadzącego szkolenie – wspierająca recenzja (1 godz.)
 • Metafory, humor, cytaty w procesie szkoleniowym (2 godz.)
 • Wykorzystanie prowokacji w prowadzeniu szkoleń (2 godz.)
 • Szkolenia w miejscu pracy oraz szkolenia wyjazdowe (1 godz.)
 • Wykorzystanie narzędzi technicznych do zwiększenia efektywności szkolenie (2 godz.)

Psychologiczne aspekty szkolenia(55 godz.) 

 • Psychologiczne aspekty procesu uczenia się oraz pracy trenera  (9 godz.)
 • Praktyczne modele uczenia się ludzi dorosłych (3 godz.)
 • Budowanie autorytetu trenera (2 godz.)
 • Odkrywanie i rozwój indywidualnych kompetencji społecznych Trenera (2 godz.)
 • Budowanie płaszczyzny współpracy, zaangażowania i odpowiedzialności podczas szkolenia, jako sposób na niedopuszczanie do sytuacji trudnych (5 godz.)
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkolenia (8 godz.)
 • Psychologiczne aspekty zachowania „trudnych” uczestników oraz sposoby efektywnego podejścia do nich (w oparciu o metaprogramy) (3 godz.)

Zarządzanie szkoleniami (16 godz.)

 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych (4 godz.)
 • Ocena efektywności szkoleń (4 godz.)
 • Zarządzanie szkoleniami w firmie jako proces (2 godz.)
 • Projektowanie ewaluacji szkolenia  (4 godz.)
 • Budowanie współpracy pomiędzy trenerem, a działami odpowiedzialnymi za politykę personalną w firmie (tworzenie kompleksowego wsparcia dla przekazywanych treści szkoleniowych) (2 godz.)

Warsztat mistrzów (16 godz.)

 • Warsztaty mistrzów – przygotowanie i prowadzenie fragmentów szkoleń przez uczestników zajęć  (16 godz.)
Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez wielu uznanych trenerów z obszaru biznesu, aby uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi osobowościami trenerskimi.

Jakub Lewandowski
lewandowski_2.pngWłaściciel firmy Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC. Piastował stanowiska Kierownika Działu Zartudnienia i Rozwoju Pracowników w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., Kierownika ds.Szkoleń w Walther Meble - sieć handlowa oraz stanowiska trenera zespołu handlowego Sara Lee Hous Hold and Body Care Poland, a także trenera sprzedaży w Dr.Oetker.
Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu psychologii sprzedaży, zarządzania, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Klubu Szkoleniowca oraz korespondentem prasowym wydawnictwa Tradepress (Detal Dzisiaj, Supermarket News). Był i jest prelegentem na konferencjach ogólnopolskich dotyczących "Zarządzania Kategoriami Produktowymi" i "Merchandisingiem" (Harward Business Review), a także "Zarządzania Szkoleniami" (Coaching and Training Institute). Wykładowca - praktyk na studiach Podyplomowych m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im.L.Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Obecnie właściciel, trener i coach firmy Pasja G.D.T.

Mariusz Grudzień
grudzien.pngTrener, Coach, Menadżer, Doradca Indywidualnego Rozwoju Zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz negocjowaniu kontraktów, kieruje dużymi grupami ludzi. Twórca eventów o międzynarodowym zasięgu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: budowania efektywnych zespołów, zarządzania projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, komunikacji niewerbalnej, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży, negocjacji, zagadnień „trudnego klienta” i „trudnych negocjacji”, prezentacji publicznych, autoprezentacji, public relations, treningi dla trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania. Przygotowuje projekty szkoleniowe uwzględniające konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy. W przygotowaniu i prowadzeniu treningów wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte na kierowniczych i operacyjnych stanowiskach. Jest praktykiem w dziedzinach, których uczy. Mechanizm kreowania biznesu poznał jako: pomysłodawca i założyciel Instytutu Skutecznego Działania, Impresariatu Artystycznego KONCERT oraz współzałożyciel Fundacji im. Mikołaja z Radomia i Towarzystwa Muzyki Dawnej. Doświadczenie w zarządzaniu zdobył kierując projektami oraz dużymi zespołami, m.in. jako: producent wieczoru artystycznego „Czar miłości dworskiej”, dyrektor Biura Dni Ignacego Jana Paderewskiego, dyrektor Biura IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki oraz kierownik w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Praktykę negocjacyjną rozwija pertraktując projekty szkoleniowe i wydawnicze, kontrakty z Telewizją Polską, Polskim Radiem, zleceniodawcami eventów, sponsorami i twórcami.

Joanna Wysocka
wysocka.pngTrener/ Konsultant. Oprócz stacjonarnych studiów psychologicznych oraz lingwistycznych, ukończyła podyplomowe studia MBA HR, Tłumaczenia Ekonomiczno- Prawne- oba kierunki na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz Psychologię w Zarządzaniu na UAM. Od lat związana z obszarem HR. Zdobywała doświadczenie w branży  jako konsultant ds. szkoleń i rozwoju, koordynator programowy i koordynator ds. szkoleń. Dzięki temu poznała specyfikę procesów personalnych, co pozwala jej na wysoką efektywność podejmowanych działań szkoleniowych i doradczych. Podłoże psychologiczne oraz językowe praktykuje wspomagając procesy personalne w wielu firmach. W ciągu 7 lat przeszkoliła około 2000 osób, uzyskując wysokie oceny merytoryczne oraz bardzo dobrą ocenę sposobu prowadzenia zajęć. Wykładowca studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, na kierunku: Windykacja należności oraz Akademia Trenera Biznesu. Oprócz szkoleń dedykowanych potrzebom konkretnej organizacji, uczestniczyła również w kilku projektach otwartych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in.: Skuteczny Dialog w Biznesie, Na obcasach, Nasze kwalifikacja-nasz atut czy Zostań przedsiębiorcą. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących przepływu informacji w zespole, budowaniu efektywnych zespołów projektowych, usprawnianiu procesów selekcyjnych, rekrutacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Prowadzi warsztaty ze skutecznej obsługi klienta (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) oraz szkolenia z psychologicznych aspektów komunikacji.

Adrianna Filiks
foto233x134_.jpgPsycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.Doświadczona konsultantka i trenerka, coach, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania wiekiem, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, procedur adaptacji, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC.

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Akademia Trenera Biznesu w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
615 zł585 zł3075 zł2925 zł6150 zł5850 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007