Studia MBA

serwis_maly.jpg

Program Master of Business Administration WSB w Toruniu został przygotowany we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University, i odzwierciedla aktualne potrzeby przedsiębiorców. MBA to elitarne studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania.

Partnerem merytorycznym programu jest amerykańska uczelnia -  Franklin University. Uczelnia ściśle współpracuje również z lokalnym biznesem - przedstawiciele firm są członkami Rady Programowej, prowadzą zajęcia dydaktyczne, organizują wizyty studyjne w swoich przedsiębiorstwach oraz spotkania z VIP-ami.

  • studia trwają 2 lata i obejmują łącznie 352 godziny wykładowe
  • zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu
  • językiem wykładowym jest język polski
  • elementem wzbogacającym proces dydaktyczny są wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach, w czasie których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi (benchmarking)
  • słuchacze programu MBA mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych prowadzonych przez amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni oraz gości VIP
  • podczas studiów słuchacze mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Franklin University w Columbus Ohio.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują w serwisie WWW.STUDIAMBA.WSB.PL