Biblioteka

biblioteka_03.jpgNA SKRÓTY


Elektroniczne bazy danych
Wydawnictwo WSB
O bibliotece - galeria wydarzeń
Regulamin Biblioteki

Przedłużenia terminów zwrotu książek:

Wpłata opłaty bibliotecznej za przetrzymanie książek: na konto bankowe BANK PEKAO SA O/TORUŃ 56 1240 6478 1111 0000 4949 2785,  w tytule przelewu należy wpisać: opłata za przetrzymanie, imię i nazwisko, nr albumu


Godziny pracy Biblioteki w okresie wakacyjnym

W okresie 02.07-28.09 Czytelnia będzie czynna:
poniedziałek-piątek w godz. 9-16.
Wypożyczalnia będzie nieczynna*
(sprawy związane z wypożyczeniami można załatwić w Czytelni!)*

Dyżury w weekendy:
7.07 (sobota) - czytelnia i wypożyczalnia w godz. 9-16
8.07 (niedziela) - czytelnia i wypożyczalnia w godz. 9-15
15.09 (sobota) - czytelnia w godz. 9-15*
22.09 (sobota) - czytelnia w godz. 9-15*
Od 29.09 pracujemy wg stałego harmonogramu (sobota 9-18, niedziela 9-15).
* odbiór zamówień, zwroty książek, opłaty za przetrzymanie książek, obiegówki realizowane są
w Czytelni w godzinach otwarcia.


Nowe narzędzie bazy Scopus - SciVal

SciVal to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Narzędzie oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie. Dzięki SciVal możesz analizować i wizualizować wyniki swoich badań, jak również innych badaczy.

Wejście do bazy
Instrukcja korzystania ze SciVal


Godziny pracy Biblioteki w roku akademickim 2017/2018

                     CZYTELNIA                                     WYPOŻYCZALNIA
poniedziałek-piątek 9-16  środa 9-16
sobota 9.30-18 sobota 9-18
niedziela 9.30-15 niedziela 9-15
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek NIECZYNNE*
* odbiór zamówień, zwroty książek, opłaty za przetrzymanie książek, obiegówki realizowane są w Czytelni w godz. 9-16

 


Zapisy do Biblioteki - szkolenie biblioteczne

Osoby, które chcą zapisać się do Biblioteki zobowiązane są do ukończenia szkolenia bibliotecznego.

Szkolenie biblioteczne dostępne jest na platformie Moodle - po zalogowaniu należy szukać kursu Szkolenie biblioteczne - Biblioteka WSB w Toruniu

Po ukończeniu kursu i pozytywnie zaliczonym teście należy:

  • wypełnić formularz rejestracji czytelnika - ze strony katalogu bibliotecznego, ikona   wo2_rejczyt.png w prawym górnym rogu okna,
  • zgłosić się do Wypożyczalni z legitymacją studencką (słuchacze SP z dowodem osobistym) w celu aktywacji konta bibliotecznego.

Zapraszamy!


Czasopisma WSB w Toruniu!
 

Wydawnictwo WSB w Toruniu poleca czasopisma wydawane przez uczelnię:

  • Toruń Business Review (TBR) jest czasopismem naukowych w otwartym dostępie. W publikacji pojawiają się artykuły z następujących dziedzin: ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa, socjologii turystyki i rekreacji. TBR koncentruje się na tematach związanych z aplikacjami biznesowymi, ale także badaniach teoretycznych i empirycznych.
  • Torun Social Science Review (TSSR) publikuje prace poświęcone tematyce nauk społecznych. Głównym celem TSSR jest dostarczenie platformy intelektualnej dla badaczy krajowych i międzynarodowych oraz promowanie interdyscyplinarnych badań w naukach społecznych. Czasopismo publikuje prace badawcze z dziedzin nauk społecznych, takich jak: komunikacja, ład korporacyjny, kryminologia, ekonomia, edukacja, etyka, prawo, lingwistyka, psychologia, administracja publiczna, socjologia, literatura i sztuka oraz wiele innych.

Zapraszamy do korzystania!


Szkolenia w Bibliotece

Studentów pierwszego roku oraz nowych Czytelników Biblioteki zapraszamy na obowiązkowe szkolenie biblioteczne. Więcej

Dla tych, którzy chcą umiejętnie wyszukiwać informacji w katalogu bibliotecznym, bazach danych lub Internecie Biblioteka proponuje:

  • Szkolenia z metod wyszukiwania materiałów niezbędnych do pisania prac dyplomowych za pomocą katalogu bibliotecznego
  • Z obsługi elektronicznych baz danych dostępnych w Bibliotece.

Biblioteka organizuje szkolenia (zbiorowe i indywidualne dla studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych)
po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania można wysyłać na adres:  Agata.Zurowska@wsb.torun.pl