Praktyki w programie Erasmus+

Wyższa Szkoła Bankowa działa aktywnie na rynku międzynarodowym. W ramach programu Erasmus+ nasi studenci mogą realizować praktyki za granicą zdobywając tym samym doświadczenie w globalnym środowisku.
Praktykę można odbyć w każdej organizacji publicznej lub prywatnej prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży, która znajduje się w jednym z krajów biorących udział w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim. Więcej o typach organizacji przyjmujących dowiesz się tutaj. (zal.1.)
Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

 • 28 krajów Unii Europejskiej
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia
 • FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)
 • kraj kandydujący: Turcja.

UWAGA!
Uczęszczanie na zajęcia w instytucji szkolnictwa wyższego nie może być uznane za praktykę (staż).

Dotychczas nasi studenci odbywali praktyki w takich państwach jak: Malta, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Austria, Wielka Brytania.

Praktyki zagraniczne to krok do międzynarodowej kariery, a także:

Przyszłemu pracodawcy dają informację o tym, że kandydat na stanowisko pracy:  

 • potrafi zastosować wiedzę w praktyce 
 • zdobył już doświadczenie zawodowe, nie tylko w warunkach polskich ale też na rynku międzynarodowym
 • ma rozwinięte umiejętności językowe.

Dla Ciebie na pewno będzie to też szansa na:

 • niepowtarzalną przygodę
 • nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni
 • nabycie pewności siebie i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji
 • lepszą pracę.

Jak aplikować na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+?

 • Praktyki zagraniczne mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Czas trwania takiej praktyki zależy od liczby studentów zainteresowanych wyjazdem i dostępnych środków finansowych przyznanych Uczelni.
 • Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności (studia i praktyki) o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy cykl studiów (licencjackich lub magisterskich), niezależnie od liczby i rodzaju działań w zakresie mobilności. Uczestnictwo bez dofinansowania z funduszy UE jest wliczane w ten maksymalny czas trwania.
 • Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.
 • Rekrutacja na praktyki odbywa się w sposób ciągły, przez cały rok akademicki, do momentu wyczerpania środków finansowych przyznanych przez Narodową Agencję na ten cel. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania: stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER.
   

Jeśli chcesz ubiegać się o wyjazd na praktyki powinieneś: 

 • być studentem WSB w Toruniu
 • znać język kraju, w którym odbędzie się praktyka - albo język, który jest wymagany w firmie, w której będziesz pracować
 • nie posiadać zaległości w opłatach uczelnianych
 • dostarczyć komplet dokumentów.
 • wypełnić formularz online