Staże w projekcie dualnym

Opis: 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu rozpoczyna realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: ”Specjaliści dla BPO - program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość”.

 

Kto może wziąć udział? 

Kto może wziąć udział? 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia:

  • w trybie stacjonarnym - I, II roku
  • w trybie niestacjonarnym - II roku

Co oferujemy w ramach projektu? 

1. Uczestnik obowiązkowo weźmie udział w następujących formach wsparcia:
a) Staż – odpłatna forma praktycznego zdobycia wiedzy, polegająca na zdobywaniu wiedzy, sprawdzeniu i udoskonaleniu zawodowych umiejętności praktycznych w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z przedsiębiorcą przyjmującym na staż, organizowana w ramach projektu; trwająca 2 miesiące, wynosząca 240h (min. 20 godzin tygodniowo);
b) Kurs języka angielskiego – kurs z certyfikatem TOEiC, 60h, w tym 12h w formie e- learningu;
c) Szkolenie z obsługi programu SAP (40h) – moduły SAP Warehouse Management i SAP Financial Accounting;
d) Szkolenie zarządzanie procesami (16h) – tematyka z zakresu optymalizacji procesów, modelowania i mapowanie procesów, tworzenia instrukcji;
e) Szkolenie zaawansowana obsługa programów biurowych (40h) - zajęcia z wykorzystaniem programów MsProject i MsOffice;
f) Warsztaty interpersonalne (32h) – tematyka z zakresu efektywnej pracy w zespole; techniki rozwiązywania problemów, w tym pracy z trudnym klientem, planowania i organizacji pracy
g) Laboratorium pracy projektowej – forma praktycznego zdobycia wiedzy z określonej dziedziny realizowana metodą case study we współpracy z firmami, organizowana w ramach projektu własnej; praca w zespołach wielokulturowych.

2. Uczestnik na zasadzie dobrowolności będzie mógł wziąć udział w dodatkowych formach wsparciach, takich jak:
a) Szkolenie PMBOOK® z certyfikatem CAPM® (45h) – szkolenie w języku polskim, egzamin w języku angielskim w autoryzowanej jednostce PMI w Warszawie, koszty dojazdu na egzamin ponosi uczestnik.
b) Kurs języka niemieckiego – kurs z certyfikatem WiDaF; 60h, w tym 12h w formie e- learningu;
c) Wizyty studyjne – forma praktycznego zdobycia wiedzy z określonej branży, zapoznanie Studentów z profilem działalności firm i specyfiką pracy w określonej branży, organizowana w ramach projektu.

Rekrutacja do projektu: 

*Zapisz plik formularza na komputerze, uzupełnij dane, nazwij plik swoim nazwiskiem i imieniem, odeślij uzupełniony plik w formacie Excel za pośrednictwem strony internetowej..