Projekt kompetencyjny

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu rozpoczyna realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „NOWE KOMPETENCJE SZANSĄ NA ZAWODOWY SUKCES – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu”


 

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia w trybie niestacjonarnym i stacjonarnym jednego z kierunków:

 • Finanse i rachunkowość
 • Pedagogika
 • Prawo w biznesie
 • Psychologia w biznesie
 • Inżynieria zarządzania
 • Design w biznesie
 • Informatyka w biznesie.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • kursy językowe (język angielski z certyfikatem TOEIC i j. niemiecki z certyfikatem WIDAF)

KORZYŚCI - zajęcia opierają się na tematyce związanej z kierunkiem studiów i prowadzone są metodą Treningu Językowego (skupiamy się na MÓWIENIU!).  Kurs kończy się egzaminem na certyfikat TOEIC (angielski) lub WIDAF (niemiecki). Każdy uczestnik dostaje certyfikat, który uznawany jest przez wielu pracodawców (kurs 48-godzinny).

 • szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL (Excel)

KORZYŚCI - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętności obsługi komputera w zakresie różnych modułów (np. zaawansowane arkusze kalkulacyjne). Certyfikat potwierdza znajomość obsługi komputera bez dodatkowych testów komputerowych przy ubieganiu się o pracę (kurs 24-godzinny).

 • szkolenie z zarządzania projektami z certyfikatem PRINCE 2

KORZYŚCI - uniwersalna i najpopularniejsza metodyka zarządzania projektami, którą można łatwo zaadaptować do projektów z różnych dziedzin i o różnej skali. Posiadanie certyfikatu PRINCE 2 większa szansę na zatrudnienie na stanowiskach Project Manager, analityk biznesowy, specjalista ds. projektów, specjalista ds. zarządzania ryzykiem w firmie (kurs 24-godzinny).

 • kurs języka migowego

KORZYŚCI –kurs akredytowany przez Polski Związek Głuchych, który pozwala na poznanie alternatywnej formy komunikacji. Zdobycie certyfikatu to pierwszy krok do zawodu tłumacza języka migowego lub na wykładowcę języka migowego (kurs 60-godzinny)

 • szkolenia z negocjacji i mediacji

KORZYŚCI - uzyskanie zaświadczenia stanowiącego podstawę do samodzielnego wpisu na listy stałych mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich sprawców czynu karalnego. Ukończenie kursu daje możliwość ubiegania się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje sądowe (kurs 40-godzinny).

 • kurs przedsiębiorczości

KORZYŚCI - podczas warsztatów zdobędziesz umiejętności praktyczne i wiedzę, które ułatwią Ci otwarcie własnej działałości gospodarczej. Nauczysz się, m.in. jak tworzyć modele biznesowe, kreować wizerunek w mediach, jak prowadzić prezentacje biznesowe (kurs 36-godzinny).

 • szkolenia diagnostyczno- symulacyjne z zakresu kompetencji miękkich

KORZYŚCI - program warsztatów oparty został na zasadzie 20% teorii – 80%  ćwiczeń. Przebieg gier ma charakter typowo warsztatowy – opiera się na zestawie praktycznych zadań z elementami rywalizacji między zespołami. Ponadto, aktywizuje i angażuje uczestników poprzez wykorzystanie plansz, budowanie konstruktywnej i kierowanej przez trenera rywalizacji, konstruowanie odpowiedniej narracji (kurs 16-godzinny)

 • wizyty studyjne
 • działania we współpracy z pracodawcami, w tym spotkania z praktykami biznesu.

Rekrutacja do projektu

Kontakt

Biuro Karier
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
tel. 56 66 09 254
e-mail: ewa.swebocka@wsb.torun.pl