Projekt ABK - doradztwo i warsztaty

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu w roku 2016 rozpoczyna realizację nowego projektu: „Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział?

  • Studenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (400 studentów).

 

Co oferujemy w ramach projektu?

  • Diagnozę kompetencji i predyspozycji zawodowych.
  • Indywidualne doradztwo zawodowe i/lub doradztwo w zakresie przedsiębiorczości.
  • Warsztaty rozwijające kompetencje.
  • Warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze.
  • Coaching zawodowy lub mentoring.

Kontakt

Biuro Karier
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
tel. 56 66 09 254
e-mail: abk@wsb.torun.pl