Realizowane badania

„Interlocking directorates w Polsce – socjologiczna próba zdiagnozowania fenomenu” finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Autor grantu: dr Joanna Szalacha-Jarmużek

"Rola, znaczenie i możliwości wykorzystania potencjału przedsiębiorczego polskich uczelni w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej" finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Autor grantu: dr hab. Wojciech Popławski, prof. WSB w Toruniu

„Metody wyceny pojazdów samochodowych a przestępczość ubezpieczeniowa” Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku „Turystyka i rekreacja” i „Socjologia” Autor grantu: dr Piotr Majewski

„Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów” Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku „Turystyka i rekreacja” i „Socjologia”) Autor grantu: dr Joanna Szalacha-Jarmużek

"Budowa algorytmów modelowo-prognostycznych do oceny rynku turystycznego i jego otoczenia" Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku „Turystyka i rekreacja” i „Socjologia”) Autor grantu: dr Marcin Błażejowski

"Wykorzystanie wartości godziwej w praktyce przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego" Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku „Turystyka i rekreacja” i „Socjologia”) Autor grantu: dr Ewa Engelgardt

„Kultura i kultury mieszkańców Bydgoszczy”  Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku „Turystyka i rekreacja” i „Socjologia”) Autor grantu: dr Tomasz Marcysiak.