Konferencje i seminaria

Data Konferencja
9-12.09.2018

XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych

oraz

XXXII Konfrencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

SKAD 2018

Cel konferencji
Zasadniczym celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.
Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jak i specjalistów z innych środowisk zawodowych. Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji
i analizy danych.

Szczegóły na stronie: https://skad2018.wsb.torun.pl

 

 

25.10.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej organizowanej 25 października 2017 r. przez Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu pod hasłem:

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Naukowa debata będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin. Obszary tematyczne konferencji to m.in.:

 • Psychologiczne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania osób starszych
 • Prawno-ekonomiczne aspekty starzejącego się społeczeństwa
 • Czas wolny seniorów
 • Polityka społeczna wobec starości i osób starszych
 • Bezpieczeństwo seniorów
 • Edukacja i aktywizacja osób starszych

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, terminów i opłat znajdują się: Tutaj

23.11.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w KonferencjaiNaukowej pt.: "Współczesne wyzwania finansów i rachunkowości", która odbędzie się 23 listopada 2016 r w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Obszar tematyczny konferencji składa się z trzech bloków:

 1. Blok z zakresu rachunkowości:
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w sytuacjach szczególnych
 • Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem
 • Współczesne koncepcje rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 1. Blok z zakresu finansów:
 • Aktualne wyzwania w bankowości i ubezpieczeniach
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynki finansowe w obliczu kryzysów geopolitycznych
 • Współczesne problemy finansów publicznych
 1. Blok z zakresu podatków:
 • Kontrowersje w zakresie stosowania procedur postępowania podatkowego
 • Optymalizacja podatkowa a kreatywność opodatkowania
 • Oszustwa podatkowe Sposoby i skutki unikania podatków.

Ważne terminy i informacje:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2016 r. ( zgłoszenie powinno zwierać: informacje o autorze (autorach), tytuł referatu, abstrakt).
 • termin nadsyłania referatów: 18 września 2016 r.

Opłata konferencyjna:

 • Udział w konferencji wraz z publikacją: 350zł
 • Udział w konferencji bez publikacji: 250zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://konferencja.fir.wsb.torun.pl

16-18.11.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w III KonferencjaiNaukowej pt.:
"Nowe trendy i dobre praktyki w zarządzaniu organizacjami",
która odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2016 r.

Planowane sa następujące bloki tematyczne:

 • Główne współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania
 • Idea pozytywnego zarządzania w teorii i praktyce zarządzania
 • Rola komunikacji w zarządzaniu organizacjami
 • Czynniki rozwoju organizacji i sposoby realizacji strategii rozwojowych
 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami pracy
 • Zarządzanie wiedzą oraz innowacjami
 • Wykorzystanie metod ilościowych w zarządzaniu

Ważne informacje:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 30 czerwca 2016 r.
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji: http://www.konferencja.wsb.torun.pl prosimy przesyłać na adres: konferencja@wsb.torun.pl
 • Termin przesłania abstraktu do kwalifikacji: do 30 czerwca 2016
 • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 30 października 2016
 • Termin nadsyłania tekstów artykułów do publikacji: 14 listopada 2016
29.09.2016

Przyjazność i praktyczność w nauczaniu komplementarnym
(Friendliness and Practicality in Blended Learning)

Konferencja naukowo-metodyczna
29 września 2016 r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 
 
PROGRAM KONFERENCJI
Otwarcie konferencji 
prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

                                                             Maciej Kolasiński
Wiceprezes Zarządu, TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych

WYKŁADY PLENARNE 

Kształcenie uniwersyteckie a kapitał wiedzy
Prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek
Uniwersytet Gdański

Pięta achillesowa nauczycieli akademickich
dr hab. Teresa Bauman, prof. WSB
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Crossing Boundaries: Applying Affordance-based Design Theory to Blended
Learning Experiences
dr Christopher Washington

Więcej: http://www.konferencja.ped.wsb.torun.pl/

19.05.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt. "GRY MENADŻERSKIE W KSZTAŁCENIU", która odbędzie się 19 maja 2016r w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Program Konferencji:

08.30-09.20 Rejestracja uczestników konferencji

09.20-09.30 Otwarcie konferencji i powitanie gości

09.30-09.50 Podsumowanie realizacji projektu: cele, działania, rezultaty, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, Menedżer projektu

09.50-10.20 Gra decyzyjna (założenia, opracowanie, testowanie), dr Marcin Błażejowski, Koordynator Merytoryczny

10.20-10.50 Neuroandragogika – czyli jak uczy się dorosły mózg i czego mu do szczęścia potrzeb, dr Dorota Ackermann-Szulgit

10.50-11.20 Jak zwiększyć zaangażowanie w procesie uczenia się? Wykorzystanie gier i grywalizacji w nauczaniu i działaniach biznesowych, dr Magdalena Cyrklaff

11.20-11.35 Przerwa kawowa

11.35-12.05 Grywalizacja – obszary zastosowań i przykłady użycia, mgr Wojciech Ożga

12.05-12.35 Przedsiębiorczość jako metoda w edukacji, mgr Dominika Warska

12.35-13.05 Wspomaganie decyzji zarządczych przy wykorzystaniu gier symulacyjnych, mgr Marlena Adamska

13.05-13.35 Imagine jako narzędzie do tworzenia gier decyzyjnych, dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

13.35-13.50 Przerwa kawowa

13.50-14.20 Gry decyzyjne w kształceniu menadżerów bezpieczeństwa, dr Jarosław Wojtas

14.20-14.50 Kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych poprzez implementowanie spersonalizowanych metod kształcenia, dr Katarzyna Smulska

14.50-15.20 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, mgr Joanna Buczyńska

15.20-15.30 Zakończenie konferencji

 

Wstęp wolny!!!

12-13.05.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w KonferencjaiNaukowej pt.: "Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO", która odbędzie się e dniach 12-13 maja 2016 r.

Planowane są następujące bloki tematyczne:

 • Psychologiczne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania osób starszych (np. jakość, style życia, kryzysy, zachowania adaptacyjne, zdrowie, profilaktyka, senior w rodzinie, biologiczny i psychologiczny wymiar starzenia się i zmian rozwojowych tego okresu, fenomen pamięci wieku dojrzałego).
 • Prawne aspekty starzejącego się społeczeństwa (np. prawa pacjenta i konsumenta w wieku senioralnym, ubezpieczenia i oświadczenia woli osób starszych).
 • Aktywność turystyczna i rekreacyjna osób starszych (rola turystyki i rekreacji, tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, konsumpcja turystyczna polskich seniorów, uczestnictwo w sporcie i rekreacji, aktywizacja życiowa i organizacja czasu wolego).
 • Jakość życia w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (np. polityka senioralna a jakość życia, warunki życia seniorów w ujęciu przestrzennym, warunki bytowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, kreowanie przestrzeni dla seniorów).
 • Bezpieczeństwo seniorów (np. przemoc psychiczna, ekonomiczna i fizyczna wobec starszych ludzi, bezpieczeństwo w sieci, oszustwa, wyłudzenia od osób starszych).
 • Edukacja i aktywizacja osób starszych (np. aktywizacja społeczna i zawodowa ludzi starszych, uczenie się ludzi dojrzałych, mentoring i coaching zawodowy, oferty Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nowe technologie w edukacji i aktywizacji seniorów).

Ważne terminy i informacje:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego wg. instrukcji na stronie internetowej do: 30 kwietnia 2016 r.
 • termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2016 r.
 • termin nadsyłania tekstów artykułów do publikacji:  31 maja 2016 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.konferencja.kns.wsb.torun.pl

17-19.06.2015

W dniach 17-19 czerwca 2015 odbyła się II Konferencja Naukowa pt.: "Nowe trendy i dobre praktyki w zarządzaniu organizacjami"

24.03.2014

 

Zaproszenie na spotkanie organizowane  z  Naczelnikiem I Urzędu Skarbowego w Toruniu:

 

Wypenianie i przesyłanie drogą elektroniczną zeznania podatkowego oraz omówienie obowiązujących ulg podatkowych za rok 2013
 

25.11.2013

"Turystyka uzdrowiskowo-medyczna: szanse i zagrożenia"

Miejsce konferencji:
Wyzsza Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
sala 179 (1 pietro)

24.10.2013

"Warunki pracy i życia w Krajach Rozwijających się a działalność
międzynarodowych korporacji i sektora finansowego
" - seminarium naukowe współorganizowane z Fundacją CentrumCSR.PL

Tematem przewodnim spotkania będzie odpowiedzialność instytucji finansowych oraz
wpływ inwestowania przez korporacje na sytuację mieszkańców Krajów Rozwijających się.
Pod dyskusję zostaną poddane następujące kwestie:
 czy inwestycje gospodarcze w Krajach Globalnego Południa zawsze przyczyniają
sie do ich rozwoju?
 czy podmioty udzielające kredytów korporacjom oskarżanym o nieetyczne praktyki
czy łamanie praw człowieka powinny ponosić odpowiedzialność za to, z kim
współpracują?
 jak daleko sięga odpowiedzialność instytucji finansowych?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wystąpienia wprowadzające:
 Grzegorz Piskalski - Fundacja CentrumCSR.PL, ekspert ds. CSR i praw człowieka
 Radosław Kitala - ekspert ds. społecznie odpowiedzialnych inwestycji
 Jagoda Kalinowska - Amnesty International, ekspert ds. Praw człowieka
 dr Michał Moszyński - UMK w Toruniu, ekspert w zakresie krajów rozwijających się
 dr Marta Karwacka - ekspert w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
Po prezentacjach przewidziano otwartą dyskusję. Po seminarium zapraszamy
na wernisaż wystawy zdjęć oraz poczęstunek.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie
udziału w wydarzeniu do dnia 22 października na adres email: konferencja@wsb.torun.pl

21-22.05.2013

 

"Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej"

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz (UMK Toruń/WSB Toruń) - przewodniczący
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski (UMK Toruń)
 • prof. dr hab. Ewa Bagińska (UG Gdańsk/UMK Toruń)
 • dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska (UMK Toruń/WSB Toruń)

Referaty wygłaszane podczas konferencji:

 • Podstawy odpowiedzialności cywilnej biur podróży, prof. dr hab. M. Nesterowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Dyrektywa 90/314/EWG z 13.07.1990 o podróżach turystycznych, prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdański, mgr Alicja Osowska-Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Niedozwolone klauzule umowne w umowie o podróż, dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż i zadośćuczynienie za ,,zmarnowany urlop'', dr Monika Wałachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Wycieczki morskie, dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska, Uniwersytet Gdański
 • Wycieczki lotnicze, dr Anna Konert, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
 • Tabela Frankfurcka jako wzorzec rozstrzygania sporów pomiędzy biurami podróży a klientami, mgr Agnieszka Chambellan, LL.M., Uniwersytet w Regensburgu
 • Zabezpieczenie finansowe uczestników wycieczek w razie niewypłacalności i upadłości biur podróży w prawie polskim i państw członkowskich UE, dr hab. Hanna Zawistowska, Szkoła Główna Handlowa
 • Ubezpieczenia turystyczne uczestników wycieczek, prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ramowy program Konferencji:

    1 dzień ‒ 21 maja

 • 10.00-10.30 Rejestracja uczestników
 • 10.30-10.45 Otwarcie konferencji
 • 10.45-12.45 Sesja plenarna I
 • 12.45-13.45 Lunch
 • 13.45-15.15 Sesja plenarna II
 • 13.45-15.15 Dyskusja
 • 13.45-15.15 Podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia

   2 dzień ‒ 22 maja - Travel Camp

 • 9.00-9.10 Powitanie Gości - dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
 • 9.10-9.50 Web Usability w serwisie turystycznym i hotelarskim - Piotr Jardanowski
 • 9.50-10.30 Barcampy - spotkania uwalniające potencjał - Piotr Kasperczak
 • 10.30-10.40 Przerwa Kawowa
 • 10.40-11.20 Turystyczny start up w polskich realiach. Inspiracje, szanse i zagrożenia - Andrzej Glapiak
 • 11.20-12.00 Potencjał mediów społecznościowych w turystyce i hotelarstwie - Bartek Rak
 • 12.00 Zakończenie

Zgłoszenie
Zgłoszenia na Konferencję prosimy przesyłać do 6 maja na adres: konfer@wsb.torun.pl

Opłata konferencyjna:
Opłata konferencyjna wynosi 200,00 zł i zawiera koszt uczestnictwa w konferencji oraz materiały konferencyjne.
Pracownicy wyższych uczelni oraz studenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a
Bank Pekao SA
35 1240 6478 1111 0000 4948 7925
z dopiskiem: Konferencja Turystyka - Imię i Nazwisko, afiliacja Uczestnika.

Lokalizacja:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.konferencja.wsb.torun.pl

 

Konferencja organizowana w ramach projektu:
WSB w Toruniu jako Centrum Kształcenia Otwartego kadr sektora turystycznego,
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

15-17.04.2013

"Model sprawozdawczości biznesowej"

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Sławomir Sojak – przewodniczący (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu/Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń)
 • prof. dr hab. Ona Grazina Rakauskiene (Mykolo Romeris University, Litwa)
 • prof. dr hab. Peter Friedrich (Bundeswehr University of Munich, Niemcy)
 • prof. dr hab. Pranas Zukauskas (Vytautas Magnus University, Litwa)
 • prof. dr hab. Bożena Kołosowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu/Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń)
 • dr Petr Mrkyvka (Masaryk University, Czechy)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Marcin Błażejowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) – przewodniczący
 • dr Paweł Kufel (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
18-20.04.2012

"Zarządzanie w warunkach kryzysu i rosnącej niepewności''

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) – przewodniczący,
 • dr hab. Wojciech Czakon, prof. WSB w Poznaniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
 • dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz, prof. WSB w Poznaniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Jacek Marek Stankiewicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
 • dr hab. Vytautas Pranulis, prof. WSB w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu).
19.03.2012

Seminarium Naukowe pt. "Kontrowersje wokół zmian w systemie podatkowym"

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński – przewodniczący (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku),
 • prof. dr hab. Teresa Famulska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 • dr hab. Peter Friedrich, prof. WSB w Toruniu (Bundeswehr University of Munich, Niemcy, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
 • prof. dr hab. Marina Karaseva-Sentsova (The Voronezh State University, Rosja),
 • prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
 • dr hab. Ona Grazina Rakauskiene, prof. WSB w Toruniu (Mykolo Romeris University, Litwa, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
 • dr hab. Wiesława Ziółkowska, prof. WSB w Poznaniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu).
17.06.2011

"Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce"

19-20.04.2011

"Wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania finansów publicznych"

Współorganizatorem Konferencji były: WSB Poznań, WSB Wrocław oraz WSB Gdańsk.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Jan Głuchowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) - przewodniczący
 • dr hab. Beata Filipiak, prof. WSB w Poznaniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Marianna Dębniewska, (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku),
 • prof. dr hab. Marian Noga (Wyższa Szkoła Bankowa weWrocławiu).
16-17.06.2011

"2nd Gretl Conference"

Komitet Naukowy Konferencji:

 • Ignacio Díaz-Emparanza - Chair, Departamento de Economía Aplicada III (Econometría y Estadística), University of the Basque Country, Bilbao, Spain
 • Lee C. Adkins, Department of Economics, College of Business Administration, Oklahoma State University, United States of America
 • Javier Fernández-Macho, Department of Econometrics and Statistics, University of the Basque Country, Spain
 • Josu Arteche Departamento , de Economía Aplicada III (Econometría y Estadística), University of the Basque Country, Bilbao, Spain
 • Magdalena Osińska, Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
15-17.09.2010

XIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz XXIV Konferencja Taksonomiczna, "Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania"

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Marek Walesiak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar (Narodowy Bank Polski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach),
 • dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
19-21.04.2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Zarządzanie w XXI wieku. Kierunki zmian nauk o zarządzaniu."