Studia dofinansowane z EFS

logotyp_fe_wer_ue_efs.jpg

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza na bezpłatne Studia podyplomowe Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych" z certyfikatem Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015, dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Harmonogramy zjazdów:

Oferta skierowana jest do pracowników podmiotów leczniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę:

 • kadry pionów administracyjnych, np. rejestratorki, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych
 • kadry zarządzającej, np. dyrektorzy, managerowie, koordynatorzy, kierownicy
 • kadry medycznej posiadających w zakresie obowiązków funkcje administracyjne lub zarządzające, np. pielęgniarki oddziałowe, naczelne

Program studiów, liczący 160 godzin, dopasowany do indywidualnych potrzeb 3 grup docelowych realizowany będzie w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele, podczas 10 zjazdów, w 3 odrębnych grupach 25-30 osobowych.

Do wyboru dla każdego uczestnika projektu miasto realizacji studiów (Toruń, Bydgoszcz) oraz 1 z 3 programów studiów dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców wybierany przy rekrutacji

Program studiów dostępny tutaj.

Kandydaci na studia będą kwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie punktów:

 • staż pracy <5: +1 pkt
 • zamieszkanie w woj. zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim: +2 pkt
 • orzeczenie o niepełnosprawności: +2,5 pkt
 • kobieta zatrudniona na stanowisku zarządczym: +1,5 pkt

Szczegółowe warunki oraz tryb rekrutacji na studia dofinansowane określa uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej liczby punktów, pierwszeństwo będzie miała osoba, która jako pierwsza dokonała zapisu online.
 

Etapy wstępnej rekrutacji  na studia:

Dokumenty :

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, te brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć je osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-16:00
 • piątek: 7:00-15:00
 • sobota: 10:00-14:00

Adres Biura Rekrutacji
ul. Młodzieżowa 31a, pok. 08
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
telefon: 56 66 09 211-213
gg: 3965403

Adres do korespondencji
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
z dopiskiem: Biuro Rekrutacji