Zobacz inny kierunek

ZZL dla menedżerów WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia podyplomowe ZZL dla menedżerów w WSB w Toruniu

„Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem”.
Efektywne zarządzanie ludźmi ma swoje reguły, a do głównych czynników wpływających na sukces pracy managera należą: jasno sprecyzowane wspólne cele, do których jest przekonany każdy członek zespołu, dobra komunikacja idei, wysoki poziom wzajemnego zaufania oraz wpływowy lider potrafiący pozytywnie oddziaływać na swoich współpracowników czego rezultatem będzie wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

foto233x134_.jpg

Kierunek ZZL dla managera przygotowaliśmy dla tych wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak doprowadzić do spotkania się potrzeb firmy z potrzebami jednostek i przekuć to w obopólne zaangażowanie, lojalność i efektywność, czyli zysk.

Adrianna Filiks
Opiekun kierunku, wykładowca WSB, trener, konsultant

Cel studiów 
Celem jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Kształcenie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtowanie umiejętności managerskich, w tym interaktywnego działania.

Korzyści:
Po zakończeniu studiów uczestnicy będą wiedzieć: w jaki sposób nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na sukces organizacji i sukces managera oraz jak to realizować w praktyce, w celu lepszego realizowania planów biznesowych. Uczestnicy będą potrafili m.in. skutecznie przeprowadzać procesy doboru pracowników, motywować i wynagradzać, prowadzić trudne rozmowy z pracownikami oraz dokonywać oceny potencjału swoich pracowników.

Uczestnicy:
Studia adresowane są do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, m.in. menedżerów, właścicieli firm, oraz wszystkich tych, którzy z racji pełnionej roli zawodowej są odpowiedzialni za zespoły i poszczególnych pracowników, jak również tych, którzy przygotowują się do objęcia funkcji menedżerskiej.

Zajęcia na studiach prowadzone są w 80 proc. w formie interaktywnej. Stosowane metody tj. scenki ćwiczeniowe, analizy przypadków, gry symulacyjne, angażują grupę w dyskusję i wymianę informacji i doświadczeń.
Kadrę dydaktyczną tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, to doświadczeni praktycy z udokumentowanym kierunkowym wykształceniem oraz z doświadczeniem akademickim i trenerskim.

Partner kierunku:

 

iqor.png

 

 

 

 

Więcej informacji: sprawdź

Program kierunku: 

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10

Program
Jak budować pozycję lidera w zespole ? (8 godz.)

 • Znaczenie autorytetu dla funkcji lidera zespołu - jak go budować i podtrzymywać
 • Pielęgnowanie wizji sukcesu u siebie i współpracowników
 • Jak dawać wsparcie i budzić zaufanie u członków zespołu
 • Odmienne strategie działania: kierownik wyłoniony z zespołu, nowy kierownik - "stary" zespół.

Nowoczesne systemy zarządzania ludźmi (80 godz.)

 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji, wywiad kompetencyjny, wywiad w oparciu o wartości (16 godz.)
 • EB –Employer branding - Świadome budowanie marki pracodawcy. Budowanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku pracy  (8 godz.)
 • Systemy szkoleń i rozwoju pracowników efektywnych biznesowo (analiza potrzeb, ocena efektywności) (8 godz.)
 • Systemy ocen okresowych - narzędzia oceny proste, przyjazne dla użytkownika, efektywne dla menadżera i organizacji (8 godz.)
 • Ocena potencjału zawodowego. Indywidualna diagnoza potencjału uczestników na podstawie badania MindSonar®.  (8 godz.)
 • Budowanie systemów motywacyjnych, psychologiczne mechanizmy zaangażowania. Motywacyjny aspekt systemów wynagrodzeń (16 godz.)
 • Proces rozstawania się z pracownikami, outplacement   (16 godz.) 

Efektywni pracownicy – efektywny zespół (32h)

 • Zarządzanie przez cele (8 godz.)
 • Coaching  i Mentoringu jako najnowocześniejsze narzędzia rozwoju kompetencji pracowników (16 godz.)
 • Efektywność zespołu oparta na różnorodności pokoleniowej. Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników. Przygotowanie do skuteczniejszego zarządzania młodymi i zróżnicowanymi wiekowo zespołami.  (Pokolenie Z, Y, X, BB)  (8 godz.)

Prawo pracy w praktyce (16 godz.)

 • Najnowsze zmiany w prawie pracy
 • Rodzaje umów o pracę i sposoby ich zawierania
 • Zakaz konkurencji (w trakcie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy)
 • Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
 • Czas pracy i urlopy pracownicze
 • Ustanie stosunku pracy
 • Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji i mobbing w stosunkach pracy  i związane z nimi zagrożenia dla pracodawcy.

Komunikacja w pracy menedżera (24 h)

 • Budowanie zaangażowania i zgody na zmianę w organizacji. (8 godz.)
 • Organizacja spotkań i narad – techniki przygotowywania i przeprowadzania prezentacji. Wystąpienia publiczne w pracy managera (8 godz.)
 • Wykorzystanie nowych mediów w pracy managera. Dopasowywanie mediów społecznościowych pod działalność firmy. Po tym bloku uczestnik otrzymuje książkę Matta Olecha - 33 rzeczy, które powinien wiedzieć każdy YouTuber (8 godz.)

Praca indywidualna  - projekt (10 godz.)

 • Samodzielne wykonanie zadania - projektu w celu sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Rozwiązanie zadania typu case study

 

Wykładowcy: 

Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni praktycy z udokumentowanym kierunkowym wykształceniem oraz z doświadczeniem akademickim i trenerskim.

Adrianna Filiks - opiekun merytoryczny kierunku
Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.Doświadczona konsultantka i trenerka, coach, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania wiekiem, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, procedur adaptacji, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC.

Jakub Lewandowski

lewandowski_2.pngWłaściciel firmy Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC. Piastował stanowiska Kierownika Działu Zartudnienia i Rozwoju Pracowników w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., Kierownika ds.Szkoleń w Walther Meble - sieć handlowa oraz stanowiska trenera zespołu handlowego Sara Lee Hous Hold and Body Care Poland, a także trenera sprzedaży w Dr.Oetker. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu psychologii sprzedaży, zarządzania, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Klubu Szkoleniowca oraz korespondentem prasowym wydawnictwa Tradepress (Detal Dzisiaj, Supermarket News). Był i jest prelegentem na konferencjach ogólnopolskich dotyczących "Zarządzania Kategoriami Produktowymi" i "Merchandisingiem" (Harward Business Review), a także "Zarządzania Szkoleniami" (Coaching and Training Institute). Wykładowca - praktyk na studiach Podyplomowych m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im.L.Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Obecnie właściciel, trener i coach firmy Pasja G.D.T.

Dr Krzysztof Walczak

walczak.pngAdiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  Wspólnik i konsultant w firmie Orłowski Patulski Walczak Sp. z o.o. specjalizującej się w problematyce indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy, w tym zwłaszcza problematyki wynagradzania. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych i MBA m.in. na  Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii im. L. Koźmińskiego, SGH, SWPS oraz WSB w Toruniu. Prowadzi szkolenia dla inspektorów pracy, oraz dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wcześniej był m.in. pracownikiem MPiPS  odpowiedzialnym za dostosowanie polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego. Przez dwie kadencje był członkiem  zarządu PSZK. Obecnie jest członkiem jego Rady Programowej. Redaktor merytoryczny pierwszego internetowego komentarza do Kodeksu pracy,  oraz autor ponad 150 publikacji książkowych i artykułów w prasie fachowej na temat polskiego i europejskiego prawa pracy.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku ZZL dla menedżerów w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
440 zł410 zł2200 zł2050 zł4400 zł4100 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007