Zobacz inny kierunek

Zintegrowane systemy informatyczne – SAP ERP


WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia podyplomowe Zintegrowane systemy informatyczne – SAP ERP w WSB w Toruniu

Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych  systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Słuchacze kierunku zdobędą kluczowe kompetencje z zakresu:  wiedzy funkcjonalnej i technicznej na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracją oraz zarządzaniem projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym o rozwiązania firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

foto_233x134_11.jpg SAP to ceniony światowy lider wśród dostawców rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki. Będąc od ponad 30 lat liderem na płaszczyźnie systemów ERP, SAP ma najbogatszy na rynku zakres funkcjonalności wspierających firmę w podejmowaniu decyzji zarządczych. W dzisiejszym świecie nie ma dziedziny, która nie wymaga specjalistów. Moje zainteresowania i pasje powiązane są z informatyką, dlatego też wybrałem ten kierunek. Znajomość rozwiązań systemy SAP-ERP to atut  na rynku pracy, a także kolejny atut w moim życiu zawodowym

Krzysztof Zieliński, słuchacz WSB

Cel
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP.

Korzyści
Podstawową korzyścią studiów jest zdobycie wiedzy biznesowej, technicznej i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu SAP.  Słuchacze dodatkowo nauczą się szybszego sporządzania raportów dla wewnętrznych i zewnętrznych celów sprawozdawczych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych.

Absolwenci otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez WSB
SAP to światowy lider wśród dostawców rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki. Oferuje najbogatszy na rynku zakres funkcjonalności wspierających firmę w podejmowaniu decyzji zarządczych.
Znajomość systemu SAP stwarza wiele możliwości rozwoju zawodowego dzięki możliwości podjęcia pracy jako m.in. specjalista z obszarów: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zapotrzebowań dostaw zewnętrznych, dystrybucji  i sprzedaży, kontrola i zapewnienie jakości, produkcja, finanse,  kontroling finansowy, konsultant wdrożeniowy, architekt procesów businessowych i wiele innych.

Praktyczny charakter studiów

 • Zajęcia realizowane są na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP w formie laboratoriów komputerowych prowadzonych przez doświadczonych konsultantów i doradców biznesowych.
 • Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na wykorzystanie gier biznesowych i symulacji.
 • Wymiana własnych doświadczeń między słuchaczami umożliwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych dzięki analizie przypadków pod okien doświadczonych konsultantów SAP.

Uczestnicy
Studia adresowane są do:

 • osób, które pragną nabyć lub zgłębić wiedzę związaną z wykorzystywaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych
 • pracowników firm wdrażających lub rozwijających systemy klasy ERP np. SAP (użytkowników kluczowych)
 • osób które chcą rozpocząć swoją karierę zawodową z systemem SAP ECC 6.0 ehp 7, SAP HANA
 • kadry kierowniczej, w tym kierowników modułowych, kierowników projektów, kierowników funkcyjnych oraz menadżerów firm i organizacji, w tym administracji publicznej, które planują wdrożenie lub już korzystają z systemu informatycznego klasy ERP

Studia Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP.

Partner kierunku:

atos.svg.png

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP w WSB w Toruniu

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 176
liczba zjazdów: 11

 

 • 90% w formie ćwiczeń - każdy słuchacz będzie wykonywał zadania - ćwiczenia w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP R3
 • 10% w formie wykładu

Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP R3 z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.
We wszystkich niżej przedstawionych modułach zostanie dodatkowo pokazana i omówiona konfiguracja modułowa SPRO

Program:

 1. Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie - SAP MM 8 godz.
  typy indeksów materiałowych * struktura danych podstawowych * tworzenie nowych indeksów materiałowych * zmiany indeksów materiałowych * dane podstawowe
 2. Zarządzanie danymi zakupowymi  - SAP MM 4 godz.
  dane podstawowe zakupowe * informacyjne rekordy zakupowe * lista źródeł zakupowych * dane podstawowe dostawców
 3. Definiowanie dostawców. Walidacja dostawców - SAP MM 4 godz.
  tworzenie danych podstawowych dla dostawców * połączenie danych podstawowych dostawców z danymi zakupowymi * dane statystyczne* funkcje rekordów dla dostawców
 4. Przyjęcia towarów - SAP MM 8 godz.
  generowanie zamówień zakupu * przyjęcie materiałów w referencji do zamówienia * przyjęcie bez referencji do zamówienia * anulowanie przyjęć * dostawy przychodzące *  zwroty materiałów * zwroty materiałów w referencji do zamówienia zwrotnego
 5. Proces zakupu materiałów - SAP MM 8 godz.
  zarządzanie danymi zakupowymi * typów zamówień * zarządzanie dostawcami * warunki cenowe * potwierdzanie dostaw * generowanie przypomnienia o niepotwierdzonych dostawach przez dostawców * generowanie przypomnienia o braku dostawy * lista źródeł *automatyczny proces tworzenia zamówień
 6. Specyfikacja materiałowa, marszruta, stanowiska robocze - SAP PP 8 godz.
  definiowanie struktury materiałowej produktów i półproduktów * różne typy specyfikacji materiałowych. * marszruta, marszruta taktowa i receptura  * strategie redukcji * definiowanie stanowisk roboczych * rezerwacja zdolności produkcyjnych * koszty produkcji
 7. Różne typy produkcji - SAP PP 4 godz.
  produkcja szarżowa (dyskretna) * produkcja ciągła (seryjna) * produkcja procesowa * Kanban
 8. Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego - SAP PP 8 godz.
  plany produkcyjne na podstawie danych sprzedażowych – prognoza, punkt ponownego zamawiania, okienka czasowe * zapotrzebowania niezależne * ustalanie i harmonogramowanie produkcji * ruchy materiałowe * naprawianie błędów związanych z ruchami materiałowymi * braki powstające w procesie produkcyjnym * strategie planistyczne: MTO – produkcja na zamówienie klienta, MTS – produkcja na magazyn, produkcja wariantowa* MRP - planowanie surowców do zleceń produkcyjnych * automatyzacja procesów produkcyjnych
 9. Raportowanie  produkcji - SAP PP 4 godz.
  potwierdzanie produkcji, różne typy potwierdzeń * zużycia i uzyski materiałów * system informacyjny produkcji * przetwarzanie zbiorowe zleceń * zarządzanie procesem produkcyjnym
 10. Planowanie zapotrzebowań materiałowych - SAP PP 8 godz.
  strategie i grupy strategii * planowanie na podstawie historycznych zużyć * planowanie od góry do dołu * MRP, uzupełnianie , zapas bezpieczeństwa
 11. Plany sprzedażowe. Realizacja zamówień klientów z uwzględnieniem strategii cenowych - SAP SD 8 godz.
  realizacja zamówień sprzedaży. Różne typy zamówień sprzedaży * planowanie sprzedaży * rabaty cenowe uzależnione od ilości lub wartości towaru * promocje * różnicowanie cen dla różnych segmentów rynku
 12. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu sprzedaży z procesem produkcyjnym - SAP SD 8 godz.
  dokumenty wysyłkowe *  definiowanie i wybór miejsca wysyłki oraz trasy transportu * kompletacja i pakowanie towaru * kolektywne przetwarzanie zleceń wysyłkowych * wystawianie dokumentów rozliczeniowych * montaż zamówionych produktów.
 13. Charakterystyki i plany kontroli - SAP QM 8 godz.
  plany kontroli jakości * cechy kontrolne – jakościowe i ilościowe * metody kontroli * procedury i schematy próbkowania, zarządzanie próbkami * pochodzenie inspekcji * przypisywanie typów kontroli
 14. Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji i sprzedaży - SAP QM 8 godz.
  cykl życia partii kontrolnej * generowania kontroli jakości * procesy w kontroli jakości – budowanie systemu jakości * przypisanie i modyfikacji planu kontroli * determinacja próbki * rejestracja wyników kontroli * rejestracja defektów *  powiadomienia kontroli jakości * decyzja użycia * zapasy kontroli jakości * reguła dynamicznej modyfikacji * automatyzacja podejmowania decyzji
 15. Zarządzanie magazynem. Łączenie IM z WM - SAP WM 16 godz.
  struktura magazynu IM * struktura magazynu WM * rodzaje przesunięć * dostawy przychodzące * dostawy zwrotne IM/WM * automatyzacja ruchów * skanery kodów kreskowych i tagów RFID * znakowanie materiałów * automatyzacja procesów przyjęć i wydań towarów
 16. SAP testy integracyjne - SAP MM, PP, SD, QM, WM, FICO, HR 16 godz.
  zamówienie klienta * MRP * zakup materiałów * przyjęcie materiałów * kontrola jakości * zlecenia produkcyjne * wysyłka produktu * wystawienie rachunku * przyjęcie płatności
 17. Finanse i controlling w przedsiębiorstwie - SAP FICO 32 godz.
  księgi finansowe * zasady rozliczania transakcji * struktura controllingu * kontrola kosztów i zyskowności przedsięwzięć * cykliczne rozliczenia kosztów * wycena materiałów
 18. Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAPa - SAP ABAP BASIS QUERY  16 godz.
  ABAP *  HANA * FIORI * ZAPYTANIA QUERY * LSMW * struktury danych * profile autoryzacyjne * struktury * zarządzanie wersjami * Debugger * śledzenie (tracer) * programy

Forma zaliczenia:
Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu poznanych modułów SAP oraz projekt funkcjonalny lub wdrożeniowy z wybranego zakresu SAP realizowany indywidualnie lub zespołowo pod opieką konsultantów – wykładowców kierunku.

Wykładowcy: 

Wykładowcy na kierunku Zintegrowane systemy informatyczne – SAP ERP w WSB w Toruniu

Bartosz Szubzdabartosz_szubzda.jpg
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Kierownik zespołu konsultantów z obszaru SCM. Ekspert SAP w dziedzinie modułów funkcjonalnych: QM, MM, LE, PP z naciskiem na QM. Silne umiejętności w dziedzinach: WM / LE. 9 letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle farmaceutycznym, motoryzacyjnym, elektrycznym oraz IT. Szeroka wiedza w zarządzaniu jakością, procesami zakupowymi, MRP, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, produkcji i wytwarzania cGMP, SOX, analizie ryzyka, walidacji systemów, ITIL. Audytor wewnętrzny. Doświadczenie SAP zdobyte w firmach produkcyjnych z bardzo mocnym naciskiem na procesy biznesowe. Lider w licznych wdrożeniach SAP R/3 dla modułów logistycznych. Project Manager w implementacji SAP IDES R/3 6.0 ECC. Project Manager w projekcie integracji systemu RFID do SAP R/3. Wielokrotnie pełnił funkcję mediatora pomiędzy działem IT i zespołami biznesowymi. Konsultant Application Management Services. Bardzo duże doświadczenie międzynarodowe (projekty w Niemczech, Francji, Polsce, Austrii, Hiszpanii, Holandii, USA, Rumunii, na Węgrzech i Czechach). Doświadczenie w projektach optymalizacji istniejących procesów. Project Management (menedżer w 2 projektach, lider w 5 projektów, uczestnik w ponad 20).

Bartłomiej Sochabartlomiej_socha_zdjecie.jpg
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Konsultant wdrożeniowy modułów logistycznych SAP, ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych. Posiada certyfikat GAMP5. W swojej karierze współtworzył szereg dedykowanych rozwiązań logistycznych opartych o system SAP.

Paweł Woźniakpawel_wozniak.jpg  

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania modułów SAP: MM / WM / QM / PP.
Praca z użytkownikami, polegająca na wspieraniu i pogłębianiu wiedzy dotyczącej fachowego wykorzystania SAP w procesach zachodzących w organizacji.
Udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta.
Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

Wojciech Barczyński
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Obecnie inżynier programista w nagradzanym za innowacyjność start-upie rozwijającym otwartą ekologiczną chmurę w oparciu o OpenStack. Wcześniej członek zespołu badawczego SAP, gdzie specjalizował się w zastosowaniu technologii Ekstrakcji Informacji, Technologii Semantycznych i innych technik data mining-u w aplikacjach Business Intelligence. Współautor trzech patentów. Rozwijane w tym czasie aplikacje i prototypy były prezentowane na kluczowych konferencjach SAP: DKOM i SAPPHIRE. Publikacje naukowe Wojciecha Barwojciech_barczynskifoto233x134_26_bw_0.jpgczynskiego obejmują artykuły w czołowych konferencjach w dziedzinie technologii wyszukiwania informacji i baz danych, takich jak VLDB, WWW, i TREC. Specjalista z zakresu inżynierii oprogramowania, data mining'u i Openstack. Posiada doświadczenie w projektach komercyjnych i naukowych.

 

Paulina Kuligapaulina_kuliga.jpg
Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych o kierunku Analiza Biznesowa na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje na stanowisku analityka biznesowego w obszarze SAP FI w międzynarodowej firmie konsultingowej świadczącej usługi w zakresie doradztwa i audytu IT. Wcześniej zdobywała doświadczenie na komercyjnych projektach wdrożeniowych z sektora prywatnego jak i publicznego, jako konsultant zadaniowy. Specjalistka z zakresu procesów finansowych.

Piotr Kosiorpiotr_kosior_233.jpg
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie manager ds. wdrożenia SAP w jednej z największych polskich Grup Kapitałowych i General Key User modułu SAP FI. Doradca biznesowy i trener biznesu.

Sebastian Sobczyk
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Menedżer kierunku Informatyka w WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań sebastian_sobczyk233x134_40_cz.jpginformatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

 

Elżbieta Gmurelzbieta_gmur.jpg
Absolwentka Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. Konsultant oraz trener modułów FICO, opracowanie rozwiązań biznesowych w SAP w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej poparte bardzo dobrą znajomością tych zagadnień, praktyka wdrożeniowa w opracowaniu koncepcji rachunków kosztów, zakładowych planów kont, technik księgowania.

 

Kinga Moskakinga_moska.jpg
Absolwentka Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Informatyka w biznesie. Specjalizuje się w zintegrowanych systemach informatycznych ERP, głównie w systemie SAP, a także w systemach wspomagających podejmowanie decyzji Decission Support Systems. Obecnie Konsultant SAP Business Intelligence. Bierze udział w projektach dotyczących utrzymania hurtowni danych SAP BW, a także administracji platformą SAP BusinessObjects. Wcześniej analityk systemu SAP.  Interesuje się zarządzaniem projektami - szczególnie tymi IT, posiada certyfikaty: PRINCE2® Foundation, Agile PM Foundation i Scrum Fundamentals. Organizatorka wielu spotkań i warsztatów z systemu SAP dla studentów wrocławskich uczelni.

Mariusz Bubełamariusz_bubela.jpg
Aabsolwent Politechniki Wrocławskiej. Konsultant wdrożeniowy i serwisowy modułów logistycznych SAP. Ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych. W swojej karierze współtworzył szereg dedykowanych rozwiązań logistycznych opartych o system SAP. Obecnie pracuje na stanowisku konsultanta SAP w obszarze MM, WM i Workfow.

Maria Krukowska-Mroczek

maria_kurkowska_mroczek.jpg
Absolwentka studiów magisterskich na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, a także studiów podyplomowych o kierunku "Rachunek kosztów i kontroling" na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz kierunku "System Zintegrowany SAP" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada kompetencje z zakresu kontrolingu ze specjalizacją w kosztach, podparte wcześniejszym doświadczeniem w księgowości. Pracowała przy wdrożeniu modelu rachunku kosztów metodą ABC, a także przy wdrażaniu  SAP w zakresie modułów: CO, FI i MM. Aktualnie General Key User modułu SAP CO w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce.
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowane Systemy Informatyczne SAP ERP w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
475 zł415 zł2375 zł2075 zł4750 zł4150 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007