Zobacz inny kierunek

Logistyka w biznesie WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Logistyka w biznesie - studia w WSB w Toruniu

Rynek wymaga łatwej dostępności produktów i usług w bardzo krótkim czasie. Biznes nieustannie musi rozwiązywać dylematy i konflikty celów np. (a) niskie koszty zapasów, każdy produkt dostarczony od zaraz, (b) szybki, ale tani transport, (c) masowy, ale zindywidualizowany produkt. Zajęcia na Logistyce w biznesie dostarczą słuchaczom aktualnej wiedzy, skutecznych metod oraz praktycznych narzędzi do zastosowania w przedsiębiorstwach, aby rozwiązać współczesne wyzwania logistyczne.

trzuskawska_foto233x134_24.jpg

Oczekiwania słuchaczy studiów podyplomowych skłoniły nas do przygotowania programu, który jest zbiorem warsztatów dla praktyków. Nasi słuchacze to ludzie biznesu, którzy chcą dowiedzieć się o konkretnych rozwiązaniach. Zebraliśmy moduły, w których słuchacze zapoznają się z metodami i narzędziami informatycznymi kluczowymi w procesach logistycznych w biznesie.  Do współpracy zaprosiliśmy osoby zawodowo zajmujące się logistyką.

dr Anna Trzuskawska-Grzesińska
Opiekun kierunku, Kierownik Katedry Logistyki, Wykładowca WSB

Cel
Wyposażenie menedżerów w praktyczną wiedzę, skuteczne metody i narzędzia do zastosowania w rozwiązywaniu współczesnych problemów logistycznych przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności i kompetencji społecznych kluczowych we współczesnym biznesie. 

Korzyści
Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w każdym przedsiębiorstwie w procesach logistycznych. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych oraz ćwiczeniowych prowadzonych przez praktyków i doświadczonych dydaktyków student jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Program dostarcza zarówno wiedzę twardą w zakresie procesów  systemów oraz ich kosztów i optymalizacji wraz z wsparciem informatycznym, jak i kompetencje miękkie takie jak prowadzenie negocjacji, czy budowanie relacji z partnerami biznesowymi w środowisku wirtualnym i gospodarki globalnej.

Uczestnicy
Pracownicy i menedżerowie, którzy poszukują rozwiązań dla skutecznego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach na rynku polskim i międzynarodowym. Osoby chcące zdobyć nowe kwalifikacje, aby zwiększać swoje szanse na rozwój osobisty i szanse na atrakcyjność na rynku pracy.

Wyróżnik studiów
W ramach laboratoriów komputerowych słuchacz odbywa  30h szkolenia w zakresie przepływów pracy procesów logistycznych i towarzyszących im dokumentów i transakcji w systemach klasy CRM, ERP, WMS, TMS oraz wirtualnych giełd transportowych. Uczestnictwo ww. zajęciach poświadczane jest oddzielnymi zaświadczeniami wyszczególniającymi zakres prezentowanej wiedzy i przekazywanych umiejętności wydawanymi wspólnie przez partnerów biznesowych i WSB.

Partnerzy programu:
bonduelle.jpgelse.jpg

Program kierunku: 

Program kierunku Logistyka w biznesie w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Wsparcie logistyczne w biznesie (28 godz)

 • Systemy wsparcia logistycznego ( 8 godz)
 • Identyfikacja i dokumentowanie procesów logistycznych (8 godz)
 • Controlling procesów logistycznych - warsztaty praktyczne (8 godz)
 • Systemy informatyczne w procesach logistycznych (4 godz)

Obsługa logistyczna zaopatrzenia i dystrybucji (60 godz.)

 • Prognozowanie popytu (8 godz.)
 • Systemy informatyczne w zaopatrzeniu (praktyczne laboratorium komputerowe) (6 godz.)
 • Optymalizacja w logistyce (8 godz.)
 • Wybór, ocena i kwalifikacja dostawców (6 godz.)
 • Zarządzanie relacjami w logistyce (4 godz.)
 • Negocjacje handlowe (12 godz.)
 • Obsługa logistyczna dystrybucji (8 godz.)
 • Obsługa zamówień klientów (praktyczne laboratorium komputerowe) (6 godz.)

Obsługa logistyczna produkcji (18 godz.)

 • Nowoczesne strategie logistyczne w obsłudze produkcji  (6 godz.)
 • Narzędzia racjonalizacji logistyki sfery produkcji (6 godz.)
 • Zarządzanie zasobami produkcji (S&OP, MPS, CRP, MRP II)  (6 godz.)

Zarządzanie magazynem (18 godz.)

 • Procesowe zarządzanie magazynem (6 godz.)
 • Nowoczesne technologie w magazynie (6 godz.)
 • Systemy informatyczne klasy WMS (praktyczne laboratorium komputerowe) (4 godz.)

Usługi logistyczne (44 godz.)

 • Rynek usług logistycznych (6 godz.)
 • Spedycja i prawo celne (16 godz.)
 • Elektroniczne giełdy transportowe (praktyczne laboratorium komputerowe) (8 godz.)
 • Międzynarodowe prawo handlowe (6 godz.)
 • Bezpieczeństwo i ubezpieczenia w logistyce (8 godz.)

Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Rozwiązanie  zadania typu case study
   
Wykładowcy: 

Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także specjaliści w zakresie logistyki i zarządzania, pracujący w przedsiębiorstwach związanych z logistyką, spedycją, w firmach konsultingowych itp.

dr Anna Trzuskawska-Grzesińska
foto233x134_24.jpgAnna Trzuskawska-Grzesińska, doktor nauk ekonomicznych, magister inżynier elektryk. Ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w programie partnerskim z Copenhagen Bussines School , Universiteit Antwerpen w, FHTW Berlin w 2000 roku. Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki w 1994 roku. Wiedzę i umiejętności praktyczne z nauk o ekonomii i zarządzaniu, w szczególności w zakresie logistyki, zdobywała podczas 11 lat (1994 – 2005) pracy zawodowej w korporacji międzynarodowej AT&T, później Lucent Technologies - dostawcy kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując między innymi na stanowisku Dyrektora Działu Kompleksowe Zarządzanie Dostawami w Centrum Integracji Systemów w Bydgoszczy oraz w ciągu 5 lat pracy (2000 – 2005) w europejskiej centrali korporacji w Dublinie na stanowiskach Dyrektora ds. Współpracy z Dostawcami EMS i Dyrektora ds. Projektów Transformacji Procesów Dostaw dla regionu Europy, Środkowego-Wschodu i Afryki. Praca na wymienionych stanowiskach obejmowała udział w zespołach zarządzających trzema projektami restrukturyzacji i reorganizacji o znaczeniu globalnym: (1) przeniesienie działalności produkcyjnej z Hiszpanii do Polski, w tym reorganizacja przepływów zamówień i dostaw poprzez centralę firmy w Dublinie, (2) przeniesienie działalności produkcyjnej z Irlandii do Malezji, (3) zmiana systemów informatycznych i procesów logistycznych podczas zmiany struktury osobowości prawnych korporacji w 7 krajach Europy.   Od października 2005 do września 2012 asystent Katedry Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracownik wielu firm świadczących usługi doradztwa biznesowego i szkoleń. Od października 2009 asystent, a od marca 2012 adiunkt w Katedrze Logistyki na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. 

Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie, wykładowca, asystent w Katedrze Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy. Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z nauk o ekonomii i zarządzaniu, w szczególności w zakresie logistyki, transportu i spedycji, zdobywała podczas wieloletniej pracy zawodowej piastując m.in. stanowisko: Kierownika oddziału firmy kurierskiej, Dyrektora handlowego oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Autorka artykułów naukowych wydawanych w rocznikach i zeszytach naukowych zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim. Specjalizuje się w problematyce zarządzania procesami transportowymi i spedycyjnymi, usługami logistycznymi w łańcuchach dostaw. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotów związanych z przedstawionymi obszarami wiedzy.

Zainteresowania naukowe:

 • usługi logistyczne, spedycja, outsourcing, 3PL, 4PL 
 • transport, polityka transportowa UE, strategie zrównoważonego rozwoju
 • funkcjonowanie transportu wodnego i żeglugi śródlądowej
 • logistyczna obsługa klienta, konkurencyjność w logistyce,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw.

foto233x134_48.jpgMichał Czerwiec
Magister, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o  specjalności Transport i Logistyka. Od lat związany z branżą IT dla biznesu, choć doświadczenie zdobywał też w sprzedaży, windykacji i księgowości. Jako wzięty logistyk, ściśle współpracował z wieloma firmami z sektora dystrybucji i produkcji oraz doradczo z dziesiątkami firm i osób z bardzo różnych zakresów tematycznych biznesu. Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu logistyki magazynowania, logistyki dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz systemów informatycznych wspierających te zagadnienia. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie ELSE Systemy Informatyczne, odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii biznesowej firmy na rynku.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Logistyka w biznesie w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
460 zł430 zł2300 zł2150 zł4600 zł4300 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007