Zobacz inny kierunek

HR menedżer WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

HR Menedzer studiach podyplomowych na WSB w Toruniu

HR Manager jako strategiczny partner dla biznesu – takie wymagania stawia dzisiaj rynek pracownika, rzeczywistość ciągłej zmiany oraz nowoczesne technologie w życiu codziennym. Rola kluczowego gracza w businessie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy teoretycznej, ale również nieustannego śledzenia trendów oraz budowania sieci kontaktów i wymiany informacji z praktykami z rynku. Studia HR Manager nauczą Cię strategicznego podejścia do projektowania i wdrażania nowoczesnych procesów HR, analizy sytuacji wyjściowej, pomiaru wskaźników efektywności i wreszcie przełożenia języka HR na język biznesu – liczby, proporcje, prognozy. Zajęcia to spotkania z  praktykami, dowiesz się jak poszczególne procesy były wdrażane w innych firmach oraz jak managerowie z wieloletnim doświadczeniem radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia nowoczesny HR.

Cel
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.

Korzyści
Program studiów został zaprojektowany tak, aby pomóc specjalistom HR w odpowiednim przygotowaniu się do pełnienia roli HR Managera i HR BP - doradcy wspierającego menedżerów m.in. w procesach doboru pracowników, motywowania, wynagradzania, oceniania czy szkolenia  z uwzględnieniem wskaźników efektywności i dbałości o budżet.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób chcących zdobyć zawód managera personalnego lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; do szerokiego grona odbiorców: osób zajmujących stanowiska kierownicze, specjalistów, pracowników działów personalnych oraz absolwentów szkół wyższych, którzy chcą specjalizować się w tej dziedzinie.

 

Partner kierunku:

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku HR Menedżer w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Wyzwania przyszłości w zarządzaniu zasobami ludzkimi (24 godz.)

 • HR Manager jako strategiczny partner dla biznesu w tworzeniu i realizacji strategii firmy. Polityka personalna. Strategia personalna, a strategia firmy (8 godz.)
 • Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo – przygotowanie firmy do niżu demograficznego, otwarcie na nowe pokolenia Z i Y  (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą w organizacji i rola HR w przechodzeniu przez proces zmiany. Budowanie wsparcia dla zmiany  (8 godz.)

Funkcja Zarządzania ludźmi w organizacji (48 godz.)

 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji, wywiad kompetencyjny, wywiad w oparciu o wartości (16 godz.)
 • Efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowego pracownika (8 godz.)
 • Proces rozstawania się z pracownikami.  Outplacement – praktyczne rozwiązania  (16 godz.)
 • Najnowsze zmiany w KP w przełożeniu na praktykę. Administracja personalna w kontekście aktualnych przepisów prawa pracy z uwzględnieniem wprowadzanych zmian. (8 godz.)

System Zarządzania ludźmi w organizacji (48 godz.)

 • Szkolenia zorientowane na efektywność biznesową. Systemy szkoleń i rozwoju pracowników (analiza potrzeb, planowanie, budżetowanie, ocena efektywności) (8 godz.)
 • Systemy ocen okresowych – przygotowanie systemu oceny z naciskiem na budowę samego narzędzia oceny i poprawne przeprowadzenie procesu oceny.  (8 godz.)
 • Ocena potencjału zawodowego. Indywidualna diagnoza potencjału uczestników na podstawie badania MindSonar®.    (8 godz.)
 • Zarządzanie talentami w organizacji. Budowanie ścieżek rozwoju i  karier (8 h)
 • Budowanie systemów motywacyjnych, psychologiczne mechanizmy zaangażowania. Motywacyjny aspekt systemów wynagrodzeń (16 godz.)

Miary efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi (16 godz.)

 • Wskaźniki efektywności, controlling personalny, audyt personalny  (8 godz.)
 • Efektywne narzędzia pracy HR managera - optymalizacja procesów HR. Wykorzystanie PM w obszarze HR (8 godz.)

Profesjonalny dział HR (24 godz.)

 • Budowa profesjonalnego działu personalnego – jako partnera dla biznesu.  Współpraca z partnerami (8 godz.)
 • Employer Branding jako nowy wymiar HR, czyli jak zostać pracodawcą z wyboru (8 godz.)
 • Nowoczesne metody komunikacji z pracownikami oraz kandydatami (np. facebook, youtube, twitter, instagram, snapchat, periscope)  (8 godz.)

BUW 10 godz.
Praca indywidualna – projekt (10 godz.) – Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnień programowych

FORMA ZALICZENIA

 • • Test z wybranych zagadnień programowych
 • • Rozwiązanie  zadania typu case study
   
Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzą m.in.

Adrianna Filiks (opiekun kierunku)
filiks.pngPsycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.Doświadczona konsultantka i trenerka, coach, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania wiekiem, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, procedur adaptacji, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC.

adamska.pngMarlena Adamska
Specjalista w zakresie zarządzania ludźmi  w organizacji: trener i konsultant biznesu. Jest absolwentką Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na wysokich stanowiskach menedżerskich w obszarze polityki personalnej m.in. dla firm notowanych na GPW. Prowadzi również wykłady na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy, na Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz MBA. Jest pomysłodawcą i współautorką nowatorskich systemów HR-owskich usprawniających procesy zarządcze, bazujących m.in. na filozofii Lean Manufacturing.

Wojciech Ożga
foto233x134_12.jpgAbsolwent UMK w Toruniu, SP: Politechnika Warszawska, Master’s Certificate in Project Managment – The George Washington University School of Business. Członek Stowarzyszenia Project Managment Polska, opiekun kierunku Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Wyższej  Szkole Bankowej w Toruniu, trener, konsultant, praktyk, autor gier symulacyjnych z zakresu zarządzania i wykładowca. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń stanowi jego potencjał merytoryczny, a otwarte podejście do prowadzenia zajęć i warsztatów wzbudza zainteresowanie uczestników. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: PKO BP, PKN ORLEN, Agora, UMK Toruń, WSB Toruń i wielu innych. O swojej pracy mówi że właściwie to nie pracuje, tylko robi to co lubi.

Mariusz Grudzień
Doświadczony i ceniony Trener / Coach. Certyfikowany Konsultant MindSonar
; Trener Komunikacji Transformującej™. Autor projektów wdrażających coaching do organizacji.  Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu efektywnych zespołów, kierował dużymi grupami ludzi. Prowadzi szkolenia od 1998 roku. Prowadził doradztwo, coaching, szkolenia dla ponad stu firm z branż: produkcyjnej, logistycznej, finansowej, FMCG oraz dla jednostek administracji publicznej. Przygotowuje projekty w oparciu o konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy w kontekście wspierania pracowników w rozwoju zawodowym i osobistym. Twórca eventów o międzynarodowym zasięgu.

Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy jako wykładowca studiów podyplomowych oraz na studiach MBA. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: przywództwa, budowania efektywnych zespołów, zarządzania projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży, negocjacji, zagadnień „trudnego klienta” i „trudnych negocjacji”, prezentacji publicznych, autoprezentacji, public relations, treningi dla trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania, zaradzania szkoleniami w firmie.

Cena studiów podyplomowych na kierunku  HR Menedżer w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 30 czerwca zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
440 zł410 zł2200 zł2050 zł4400 zł4100 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007