Zobacz inny kierunek

HR Business Partner z controllingiem personalnym


WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

HR Business Partner z controllingiem personalnym w WSB w Toruniu

HR się zmienia. Można śmiało mówić o rosnących wymaganiach, które otoczenie biznesowe stawia przed działami personalnymi.
HR Business Partner to specjalista wyższej klasy, wszechstronnie zorientowany w tematyce HR i jednoczenie głęboko zakotwiczony w procesach biznesowych -  dzięki czemu jest partnerem dla Zarządu i menadżerów w realizacji strategii.
 
Cel
Studia przygotowują do pracy na stanowisku HR BP dzięki przekazywaniu wiedzy, doświadczenia i doskonaleniu umiejętności z obszaru nowoczesnego HR. Uczą pożądanej przez biznes roli „partnera strategicznego”, mecenasa zmian oraz eksperta biznesowego z zachowaniem „ludzkiego” wymiaru HR.
Pozwalają nabyć, docenianą przez zarządzających przedsiębiorstwem, umiejętność wyrażania rezultatów miękkich działań HR za pomocą twardych wskaźników.

Korzyści

 • Słuchacze zyskają wiedzę, umiejętności i poznają narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy HR BP
 • Dowiedzą się jak łączyć HR z biznesem i działaniami HR aktywnie realizować strategię przedsiębiorstwa
 • Nauczą się rozmawiać językiem biznesu
 • Dowiedzą się jak wyliczać, prezentować efekty pracy HR w kontekście celów biznesowych
 • Nauczą się jak być partnerem dla menadżera

Uczestnicy
Kierunek jest dla osób pracujących w Działach HR lub osób chcących pracować w HR oraz tych, którzy w codziennej pracy realizują funkcje personalne niezależenie od pełnionego stanowiska. Oferta studiów przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą uczyć się jak rozumieć biznes, analizować kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i realizować działania HR odpowiadające potrzebom rozwojowym przedsiębiorstwa.

 
Partner kierunku:

flex-hr-logo-1.jpg

Program kierunku: 
Program studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner z controllingiem personalnym w WSB w Toruniu.

Miesiące nauki: 10
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Obszar tematyczny 1
Human Resources Business Partnering (18h)
 • wprowadzenie, test wstępny, ankieta potrzeb
 • współczesne koncepcje HR
 • miejsce HR BP w strukturze organizacyjnej
 • strategia i model biznesowy a strategia HR
 • HR BP jako samozatrudnienie
 • planowanie strategiczne a cele HR
 • parametryzacja celów HR
 • budżet HR
 • związek HR z wybranymi koncepcjami zarządzania jak: MBO, TQM, Lean, zrównoważona karta wyników

Słuchacz nabędzie umiejętności: 

 • dobierania adekwatnych metod zarządzania działem HR
 • definiowania i parametryzowania celów HR
 • dostosowywania roli HR do potrzeb biznesu

Obszar tematyczny 2
Procesy HR w HR BP (56h)

 • planowanie zatrudnienia
 • nowe trendy w HR
 • zarządzanie pokoleniowe na rynku pracy
 • elastyczne formy zatrudnienia, zatrudnianie z zagranicy
 • Interim management
 • opis stanowisk pracy, profile kompetencyjne
 • wartościowanie stanowisk pracy, wynagrodzenia,  Employer branding a candidate experience
 • rekrutacja i selekcja
 • on boarding
 • wywiad behawiowalny
 • AC/DC, testy psychometryczne
 • adatacja i rozwój: szkolenia, ścieżki kariery, ścieżki sukcesji, mentoring, coachingu
 • ocena pracy - rodzaje oceny pracowniczej, kompetencyjne, efektywnościowe, zintegrowane, 360 stopnii

Słuchacz nabędzie umiejętności:

 • doskonalenia procesów HR
 • przeprowadzania procesów rekrutacji
 • planowania procesów rozwoju i oceny pracowników
 • włączania trendów rynkowych w działania HR

Obszar tematyczny 3
Kompetencje HR BP (31h)

 • rozwiązywanie konfliktów
 • zasady funkcjonowania zespołów pracowniczych, zarządzanie projektami
 • komunikacja wewnętrzna
 • prowadzenie zebrań roboczych
 • zarządzanie zmianą
 • rozwój kompetencji managera
 • zarządzanie talentami
 • negocjacje i mediacje a związki zawodowe

Słuchacz nabędzie umiejętności:

 • współpracy z partnerami biznesowymi
 • planowania rozwoju kompetencji managerskich, szukania i rozwijania talentów,
 • zarządzania zmianą organizacyjną

Obszar tematyczny 4
Controlling w HR BP (32h)

 • organizacja controllingu
 • audyty personalne i funkcji personalnej
 • analiza pracy
 • etatyzacja
 • Benchmarking
 • badania społeczne w organizacji
 • wskaźniki w controllingu, KPI
 • HPI
 • optymalizacja procesów HR
 • badanie stopnia zwrotu w inwestycje HR
 • badanie satysfakcji i zaangażowania

Słuchacz nabędzie umiejętności:

 • dobierania właściwych wskaźników do przyjętych działań HR
 • badania zjawisk w organizacji
 • organizacji pracy zadań controllingowych
 • badania stopnia zwrotu z inwestycji

Obszar tematyczny 5
Prawo pracy (16h)

 • formy zatrudnienia, obowiązki pracodawcy
 • zasady zwolnień, zbiorowe zwolnienia
 • unijne rozwiązania w zakresie prawa pracy
 • mobbing i dyskryminacja

Słuchacz nabędzie umiejętności:

 • doboru właściwywch form zatrudnienia oraz stosowania odpowiednich form redukowania personelu
 • diagnozowania sytuacji dyskryminacji i mobbingu oraz przeciwdziałania

Obszar tematyczny 6
Seminarium dyplomowe, obrona pracy  (7h)

 • seminarium dyplomowe
 • obrona pracy dyplomowej

Słuchacz nabędzie umiejętności:

 • formułowania strategii działań HR w oparciu o wyzwania biznesowe
 • prezentowania działań HR przed właścicielami biznesowymi

FORMA ZALICZENIA
Zaliczenie odbywać się będzie w kliku formach:

PG – praca grupowa na zajęciach, forma zaliczenia „zaliczenie”, na podstawie obecności (min. 70%)

Test – test wiedzy wielokrotnego wyboru

PD – praca dyplomowa, pisana samodzielnie lub w zespołach 2-3 osobowych na zadany temat,
której obrona odbywa się przed komisją

 

Wykładowcy: 

Ewa Korecka - dyrektor operacyjna z przeszło 20 letnim doświadczeniem w budowaniu zespołów oraz  zarządzaniu ludźmi, od kilkunastu lat związana z  rynkiem pracy.  Posiada ogromne doświadczenie w budowie 

ewa_korecka.jpg

HR (również zewnętrznego) w firmach typu greenfield oraz MŚP.  Od 2013 lat rozwija markę FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia, specjalizującą się w zarządzaniu karierą, talentami (dobór, analiza, rozwój i ocena pracowników), doradztwie HR, szkoleniach oraz w  elastycznych formach  zatrudnienia. Cechuje ją zorientowanie na cele i nastawienie na rezultat. Jest entuzjastką biznesowego podejścia w HR oraz mecenasem zmian z funkcji menadżera ZZL na partnera strategicznego oraz experta biznesowego z zachowaniem „ludzkiego” wymiaru HR. Działa w środowisku biznesowym pełniąc funkcję Członka Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu. Wspólnie z WSB rozwija HR CAfe i HR w Biznesie, działając aktywnie na rzecz rozwoju środowiska HR.

Emilia Szypryt – doradca HR, trener, development manager, coach, doradca zawodowy z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku pracy i edukacyjnym. Realizowała duże projekty 

emilia_szypryt1.jpg

wdrożeniowe oraz doradcze dla klientów działających w branżach produkcyjny, usługowych. Pracuje z zespołami HR oraz kadrą managerską. Ukończyła socjologię oraz studia podyplomowe z psychologii zarządzania, kontroli w administracji publicznej oraz doradztwa zawodowego, a także controlling personalny na Akademii Leona Koźmińskiego. Warsztat trenerski zdobyła na studiach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracę trenera/ wykładowcy łączy z pracą operacyjną menadżera.

Karol Sienkiewicz - radca prawny od 2002 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, partner w toruńskiej Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch, ekspert w zakresie prawa pracy, członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy, w tym w sprawach relacji formal_karol_sienkiewicz.jpgze związkami zawodowymi m.in. w sporach zbiorowych; zaangażowany w rokowania układów zbiorowych pracy i programów dobrowolnych odejść. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Autor popularnego bloga prawniczego z zakresu prawa pracy http://prawodlapracodawcy.pl/, stały współpracownik portalu wyborcza.biz, Dziennika Gazety Prawnej oraz autor artykułów publikowanych przez INFOR.

Łukasz Szurnicki ekonomista z wykształcenia ilukasz_szurnicki.jpg pasji, zwolennik evidance based management, entuzjasta filozofii Lean Enterprise i pętli PDCA. Wieloletni menadżer,  zarówno w firmach z  sektora MŚP jak I w międzynarodowych korporacjach,  z dużym doświadczeniem budowy organizacji od podstaw.  Od kilku lat związany z optymalizacją transakcyjnych procesów biznesowych (zwłaszcza sprzedaż i HR). Duża znajomość funkcjonowania działów wspierających w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ostatnio prowadzone projekty wiązały się z transformacją działu personalnego na model oparty na biznes partnerach w fabryce międzynarodowego koncernu oraz na wprowadzaniu podstaw Lean Management w dziale HR.

Ewelina Sochacka  menadżer HR, psycholog, członek nadzwyczajny WTTS w Poznaniu, trener. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Psychologii na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego oraz Prawa Pracy na UMK. Wiedzę trenerską ugruntowała w trakcie rocznego cyklu szkoleń „Train the Trainers – szkolenie dla trenerów” prowadzonych przez firmę Schenk Institute. Od kilkunastu lat związana z dużymi, międzynarodowymi firmami produkcyjnymi w obszarze HR. Posiada duże doświadczenie w procesach HR w organizacji. Autorka wielu wdrożeń i programów szkoleniowych w obszarze HR: komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zmianą, konfliktem, zarządzanie projektami. Asesor w programach Assessment/ Development Center. Obecnie w trakcie szkolenia podstawowego z zakresu psychoterapii systemowej w WTTS w Poznaniu. Jej pasją oraz motorem napędowym do działania jest praca z ludźmi.

Cena studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner z controllingiem personalnym w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
445 zł385 zł2225 zł1925 zł4450 zł3850 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007