Zobacz inny kierunek

WSB Toruń - Studia I stopnia

Prawo w biznesie

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

dr_szewczyk.jpgPrężnie działający przedsiębiorcy coraz częściej poszukują pracowników, którzy łączą specjalistyczną wiedzę z tych obszarów prawa, które mają związek z obrotem gospodarczym, a jednocześnie rozumieją cele biznesowe i zasady funkcjonowania organizacji, są kreatywni, innowacyjni i umieją pracować w zespole. Z myślą o kształceniu takich właśnie kadr stworzyliśmy nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, jakim jest prawo w biznesie. Jego ukończenie przygotuje Cię do kompleksowej obsługi biznesu.

dr Michał Szewczyk
menedżer kierunku prawo w biznesie
 
 
 
Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?
 • Zyskasz wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Będziesz umiał połączyć specjalistyczną wiedzę z obszarów prawa istotnych w działalności  gospodarczej z najważniejszymi elementami ekonomii, finansów i zarządzania. Dzięki czemu zdobędziesz kompetencje do kompleksowej obsługi biznesu
 • Zostaniesz przygotowany do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Wykształcisz w sobie kompetencje menedżerskie i będziesz uczył się przede wszystkim praktycznie. Zadbają o to nasi wykładowcy, wśród których są m.in.: adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, mediatorzy sądowi, księgowi, finansiści, menedżerowie, przedsiębiorcy, urzędnicy i nie tylko
 • Dzięki szerokiej i dopasowanej do potrzeb rynku ofercie specjalności od II roku studiów stworzysz własną ścieżkę rozwoju kompetencji
 • Zdobędziesz ważne w biznesie kompetencje miękkie – nauczymy Cię prowadzenia negocjacji, mediacji i stosowania właściwej komunikacji.
Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu kierunku prawo w biznesie studenci będą potrafili m.in.:
 • prowadzić obsługę prawną, finansową, rachunkową i zarządczą przedsiębiorstw
 • dokonywać właściwej interpretacji i zastosowania przepisów prawa z obszarów powiązanych z biznesem, takich jak: prawo działalności gospodarczej, prawo zobowiązań, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe czy też prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
 • pozyskiwać fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej i optymalizować jej koszty
 • wybierać odpowiednie dla danej formy biznesu produkty bankowe i ubezpieczeniowe
 • przygotowywać umowy stosowane w obrocie gospodarczym oraz inne dokumenty stosowane w biznesie 
 • uczestniczyć w realizacji zamówień publicznych 
 • zarządzać projektami.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Jako absolwent prawa w biznesie będziesz mógł wzmacniać kompetencje biznesowe i prawne na studiach II stopnia
w WSB na kierunkach: finansowo-prawnym lub zarządzaniu (Bydgoszcz) oraz menedżersko-prawnym (Toruń).

 

 

 

 

 

Jako absolwent kierunku prawo w biznesie możesz kontynuować naukę m.in. na:

 

Specjalność: KADRY I PŁACE
 • Wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Zasady zatrudniania cudzoziemców
 • Ubezpieczenia społeczne i świadczenia z nich wynikające
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • Zatrudnianie tymczasowe
 • Programy komputerowe w kadrach i płacach
 • Sposoby motywowania i oceny pracowników
Specjalność: PRAWO I ZARZĄDZANIE W PRAKTYCE
 • Praktyczne aspekty zarządzania organizacją
 • Prawo w bieżącym funkcjonowaniu organizacji
 • Rachunkowość podatkowa
 • Fundusze publiczne w przedsiębiorstwie
 • Prawne aspekty zarządzania produkcją
 • Wstęp do optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie
Specjalność: PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII
 • Prawne aspekty IT
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Prawne regulacje handlu elektronicznego
 • Prawo mediów
 • Cyberprzestępczość
 • Prawo marketingu i reklamy
 • Bezpieczeństwo informatyczne w przedsiębiorstwie
 • E-administracja
 • Ochrona danych osobowych
Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH
 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w działalności branżowej (bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi medyczne)
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
 • Tworzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych w systemach IT
 • Odpowiedzialność za naruszenia prawa ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Specjalność: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W OBROCIE GOSPODARCZYM
 • Zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Wierzytelności w prawie spadkowym
 • Psychologiczne aspekty procesu windykacji
 • Prawne i deontologiczne aspekty działalności windykacyjnej
 • Ochrona danych osobowych w zarządzaniu wierzytelnościami
 • Weryfikacja efektywności transakcji
 
Specjalność: INTERNATIONAL BUSINESS
 • Business Communication
 • Customer Behaviour
 • International Logistics
 • International Finance
 • International Law
 • Corporate Governance

godziszewski_tor_233x134_35.jpgdr hab. Bohdan Godziszewski, profesor nadzw. WSB w Toruniu – specjalista z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. Prowadzi zajęcia na wszystkich rodzajach studiów, również MBA.  Oprócz  działalności naukowej  utrzymuje ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą. Uczestniczył jako konsultant przy opracowywaniu projektów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych wielu przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego. Członek rad nadzorczych.

dr Maciej Indan-Pykno – doktor nauk prawnych, adwokat, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, wykładowca w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

dr_michal_szewczyk_pwb.jpg

dr Michał Szewczyk – adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. W dniu 30 czerwca 2015 r. ukończył stacjonarne studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”. W 2011 r. ukończył na wyżej wymienionym Wydziale studia prawnicze i został wyróżniony tytułem najlepszego absolwenta. Jego praca magisterska zdobyła I nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych organizowanym przez czasopismo naukowe "Przegląd Prawa Konstytucyjnego". W 2010 r. odbywał studia prawnicze na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe poza pracą w kancelariach prawniczych zdobywał m.in. w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

agnieszka_abramczyk.jpgAgnieszka Abramczyk – czynny mediator, wpisana na listy stałych mediatorów sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  postępowań mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. Wykładowca i współzałożycielka Koła Naukowego Psychologii Mediacji i Negocjacji na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Współzałożycielka „Fundacji Gildia Mediacyjna” w Toruniu. Współpracuje z Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy  i Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy. Przedsiębiorca – właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania i konsultacje w obszarze komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w oparciu o metody ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na specjalnościach „Psychologia w Zarządzaniu”, a także „Negocjacje w Usługach Finansowych” oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – studia podyplomowe w zakresie „Negocjacji i Mediacji”. MISJA: Podążaj za człowiekiem. Nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko ma swoje konsekwencje.

Renata Kozioł – radca prawny oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie administracyjnym oraz prawie Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia i szkolenia na wielu uczelniach, dla instytucji samorządowych oraz stowarzyszeń. Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i prawnych, w tym m.in. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie. Opiekun Studenckiego Prawnego Koła Naukowego „Vis Maior” na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

prof_smulski.jpgStefan Smulski – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Studia Podyplomowe Gospodarki Nieruchomościami uzyskując licencję zawodową Ministra Infrastruktury – Zarządca Nieruchomości. Przez ponad 30 lat kierował wieloma podmiotami gospodarczymi (m.in. Spółdzielnia Drutpol Golub-Dobrzyń, Meprozet Toruń, PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A., Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.). Przeprowadził ponad 20 poważnych inwestycji: od tworzenia stacji obsługi samochodów z salonami sprzedaży po budowę i kompleksową modernizację Uzdrowiskowych Szpitali Rehabilitacyjnych oraz obiektów sanatoryjnych i odbudowę Tężni Solankowych w Ciechocinku. Współpracował z koncernami międzynarodowymi takimi jak: Sharp, Toshiba, Citroen, Nissan, Daewoo, Volkswagen, Audi, Deutsche Bundesbahn, Krone, Kverneland, John Deere, Vlogtmann, Raiffeisen, Case, JCB, Vaderstadt, UB France, Konskilde. Prowadził zajęcia m.in. dla: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Ośrodka Doskonalenia   Pracowników Administracji Państwowej. Opiekun specjalności „Prawo i zarządzanie w praktyce”.

Przemysław Szczepanowski – radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie. Rozumie biznes i wie, jak połączyć prawo z zarządzaniem. Doświadczony praktyk.

Ceny studiów na kierunku prawo w biznesie w WSB w Toruniu.

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. Masz do wyboru:

ikona_elastyczny.pngDo wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

czesne.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś!zapisz-sie-onlin.png

Zapisując do 31 maja, zyskujesz 1000 zł!

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Czesne już od 215 zł (265 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów. Wpisowe 0 zł!

   Sprawdź 10 sposobów na obniżenie czesnego

   Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach. Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/ 2019 r.

    

    

    

   Loader
   Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

   Gwarantowane czesne stopniowane

   12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
   265 zł215 zł305 zł245 zł1525 zł1225 zł3050 zł2450 złI rok
   340 zł395 zł1975 zł3950 złII rok
   475 zł2375 zł4750 złIII rok

   Gwarantowane czesne stałe

   12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
   320 zł270 zł375 zł315 zł1875 zł1575 zł3750 zł3150 złI rok
   320 zł375 zł1875 zł3750 złII rok
   375 zł1875 zł3750 złIII rok
   IV rok

   Gwarantowane czesne stopniowane

   12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
   265 zł215 zł305 zł245 zł1525 zł1225 zł3050 zł2450 złI Rok nauki
   340 zł395 zł1975 zł3950 złII Rok nauki
   475 zł2375 zł4750 złIII Rok nauki

   Gwarantowane czesne stałe

   12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
   320 zł270 zł375 zł315 zł1875 zł1575 zł3750 zł3150 złI rok
   320 zł375 zł1875 zł3750 złII rok
   375 zł1875 zł3750 złIII rok
   IV rok

   Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


   Biuro Informacji i Rekrutacji
   Budynek A pokój nr 08.

    • ul. Młodzieżowa 31a
    • 87-100 Toruń
    • PON - CZW:
    • PIĄ:
    • SOB:
    • NIEDZIELA:
    • 08:00 - 16:00
    • 07:00 - 15:00
    • 10:00 - 14:00
    • -
    • tel. 566609211/12/13
    • fax

   Javascript is required to view this map.
   53.01987918.607007