Zobacz inny kierunek

WSB Toruń - Studia I stopnia

Inżynieria zarządzania

studia inżynierskie
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rozwój techniki i technologii determinuje procesy zachodzące w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym, niezależnie od branży. Znajomość tych procesów, a w szczególności ich planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie składają się na zasób kompetencji menedżerskich, którym musi sprostać współczesny inżynier. Inżynier zarządzania odgrywa rolę ogniwa łączącego sferę techniczną ze sferą zarządzającą,
co pozwala na kształtowanie jego kariery zarówno w pionach technicznych, jak i w pionach zarządczych oraz w tak popularnych obecnie zespołach projektowych.

Grzegorz Osiński
menedżer kierunku inżynieria zarządzania

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?

 • Spotkasz zespół dydaktyczny złożony z doświadczonej, wykwalifikowanej i przyjaznej Ci kadry dydaktycznej
 • Będziesz uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z praktycznym  doświadczeniem
 • Odbędziesz zajęcia z programem przygotowanym na podstawie konsultacji z czołowymi firmamiz regionu. Ofertę specjalności dostosowaliśmy do potrzeb rynku pracy i współtworzyliśmy z partnerami biznesowymi
 • W trakcie zajęć wykorzystujemy najnowsze narzędzia informatyczne, które znajdują  zastosowanie w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie
 • Będziesz brał udział w ciekawych projektach, warsztatach i case study. Dzięki temu będziesz mógł przetestować różne zagadnienia w warunkach rzeczywistych
 • Zdobędziesz specjalistyczne certyfikaty międzynarodowe i uwiarygodnisz zdobytą wiedzę i umiejętności
 • Odbędziesz praktyki zawodowe w największych fi rmach. Partnerzy biznesowi i merytoryczni kierunku: Atos IT Services, Nokia Corporation, Sunrise Systems, iQor Global Services, Project Management Institute, PKP Cargo, Kruszwica SA.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?zdobywaj_przydatne_umiejetn.png
Po ukończeniu kierunku będziesz potrafił m.in.:

 • zdobyć fachową wiedzę z zakresu inżynierii zarządzania, możliwą do wykorzystania w przedsiębiorstwach z wielu różnych dziedzin gospodarki
 • zastosować podstawową wiedzę inżynierską z wielu różnych branż
 • posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym i wykorzystywać go w zarządzaniu różnymi procesami produkcyjnymi i usługami
 • zrozumieć zasady funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
 • wykorzystać wiedzę z zakresu marketingu w praktyce 
 • pośredniczyć między kadrą zarządczą w firmach a działami produkcji.

certyfikaty_320x55.pngW procesie dydaktycznym studenci są przygotowywani do egzaminów, które trzeba zdać, że by otrzymać certyfikat.
Podejście do egzaminu jest dobrowolne. Zdecydowana większość tych certyfikatów to certyfikaty międzynarodowe.

 • ECDL Profile:  B1 – Podstawy pracy z komputerem,  B2 – Podstawy pracy w sieci,  B3 – Przetwarzanie tekstów,  B4 – Arkusze kalkulacyjne
 • ECDL Base:  S1 – Użytkowanie baz danych,  S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna,  S3 – IT Securityn,  S5 – Zarządzanie projektami, S6 – Web Editing, S7 – Współpraca online,
 • ECDL Standard
 • ECDL PTI Standard: A4 – Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Oraz:  TOEIC Bridge,  TOEIC,  WiDaF Basic,  WiDaF, ELSE.ERP  ELSE.WMS


Jako absolwent kierunku Inżynieria Zarządzania możesz kontynuować studiowanie na:

Specjalność: INŻYNIER ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI

 • Gospodarka materiałowa i logistyka procesów produkcyjnych
 • Wybrane problemy techniki
 • Zintegrowany systemy zarządzania - moduł planowania produkcji
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych
 • Prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi i nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją
 • Zarządzanie innowacjami i transferem technologii
 • Podstawy projektowania CAD - CAM
 • Eko-technologie

Specjalność: INŻYNIER ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

 • Logistyczne determinanty zrównoważonego rozwoju
 • Systemy i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Ocena sprawności technicznej i wydajności eksploatacyjnej systemu logistycznego
 • Informatyczne systemy planowania zasobów
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Podstawy optymalizacji procesów logistycznych
 • Planowanie zadań logistycznych i budżetowanie
 • Lokalizacja w strategiach funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Zasady eksploatacji komponentów systemu logistycznego

Specjalność: INŻYNIER ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

 • Wstęp do współczesnych metod zarządzania produkcją oprogramowania
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Narzędzia wspomagające proces zarządzania projektem
 • Podstawy budżetowania projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie zakupami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją i zasobami ludzkimi w projekcie
 • Planowanie i kontrola realizacji projektu

Specjalność: INŻYNIER ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA

 • Prawne aspekty ochrony środowiska i przyrody w Polsce i UE
 • Odnawialne źródła energii
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Sposoby zwiększania bioróżnorodności w ekosystemach
 • Zarządzanie gospodarką przestrzenną i systemami informacji przestrzennej
 • Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Programy i instrumenty zarządzania środowiskiem
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Specjalność: INŻYNIER ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI

 • Podstawy projektowania budowlanego i architektonicznego
 • Doradztwo na rynku inwestycji budowlanych
 • Metody wyceny nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 •  Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 •  Finansowanie inwestycji i nieruchomości
 •  Nadzór inwestycji budowlanych
 • Zarządzanie projektami budowlanymi

Specjalność: INŻYNIER ZARZĄDZANIA MULTIMEDIAMI I GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ

 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Podstawy animacji komputerowej
 • Realizacja i obróbka dźwięku
 • Projektowanie grafiki użytkowej
 • Projektowanie serwisów internetowych
 • Dynamiczna wizualizacja w e-marketingu
 • Obróbka materiałów graficznych
 • Modelowanie i animacja 3D
 • Techniki prezentacji multimedialnych

Specjalność: INŻYNIER BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu BHP
 • Systemy i normy zarządzania BHP
 • Fizjologia i ergonomia pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń
 • Bezpieczeństwo transportu
 • Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
 • Elektrotechnika i zagrożenia elektryczne
 • Zagrożenia i ochrona środowiska

Ceny studiów na kierunku Inżynieria zarządzania w WSB w Toruniu.

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. Masz do wyboru:

ikona_elastyczny.pngDo wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

czesne.png

zapisz-sie-onlin.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś
Zapisując do 16 lipca, zyskujesz 1000 zł!

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Czesne już od 245 zł (295 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów. Wpisowe 0 zł!

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach. Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/ 2019 r.

 

 

Ceny dla kierunku Inżynieria zarządzania

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
295 zł245 zł345 zł285 zł1725 zł1425 zł3450 zł2850 złI rok
370 zł435 zł2175 zł4350 złII rok
440 zł515 zł2575 zł5150 złIII rok
515 (5 rat) zł2575 (1 rata) złIV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
355 zł305 zł415 zł355 zł2075 zł1775 zł4150 zł3550 złI rok
355 zł415 zł2075 zł4150 złII rok
355 zł415 zł2075 zł4150 złIII rok
355 zł415 (5 rat) zł2075 (1 rata) złIV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
295 zł245 zł345 zł285 zł1725 zł1425 zł3450 zł2850 złI Rok nauki
370 zł435 zł2175 zł4350 złII Rok nauki
440 zł515 zł2575 zł5150 złIII Rok nauki
515 (5 rat) zł2575 (1 rata) złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
355 zł305 zł415 zł355 zł2075 zł1775 zł4150 zł3550 złI rok
355 zł415 zł2075 zł4150 złII rok
415 zł2075 zł4150 złIII rok
415 (5 rat) zł2075 (1 rata) złIV rok

Ceny dla specjalności Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi na kierunku Inżynieria zarządzania

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
224 zł1120 zł2240 złI rok
224 zł1120 zł2240 złII rok
224 zł1120 zł2240 złIII rok
224 (5 rat) zł1120 (5 m-cy) złIV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji
Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007