Drugi kierunek

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku I roku, w jakiekolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie. Możesz studiować drugi kierunek za 50% czesnego standardowego (wg tablicy opłat katalogowych)

Zobacz pełną ofertę kierunków na studiach I stopnia

Studiuj drugi kierunek w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Zyskujesz:

  • drugi zawód
  • szersze kompetencje
  • dodatkową specjalizację
  • dyplom uczelni cenionej przez pracodawców

Zasady rekrutacji

Kontakt z Biurem Rekrutacji
Osoby, które chcą zapisać się na drugi kierunek studiów proszone są o kontakt z Biurem Rekrutacji. Dla każdej z osób zaprojektowana zostanie optymalna ścieżka studiów w oparciu o program kierunku podstawowego.

O możliwość podjęcia nauki na drugim kierunku może ubiegać się  kandydat, który podejmie naukę na drugim kierunku od 1 semestru oraz będzie na podstawowym kierunku studiów w WSB lub innej uczelni przynajmniej przez rok studiowania od rozpoczęcia studiów w WSB na drugim kierunku. Promocja nie dotyczy osób, które podejmują naukę na drugim kierunku studiów na semestrze wyższym niż 1 semestr, a także studentów przebywających na urlopie od zajęć na kierunku podstawowym.
Zapoznaj się z regulaminem promocji

Dokumenty do dostarczenia
Zapisy na drugi kierunek wiążą się z dostarczeniem określonej puli dokumentów z uczelni macierzystej – dlatego możliwe są wyłącznie w Biurze Rekrutacji. Obok standardowych dokumentów rekrutacyjnych kandydaci na drugi kierunek studiów muszą dostarczyć:

  •     program studiów
  •     sylabusy przedmiotów na podstawowym kierunku.

Kandydat po otrzymaniu oferty ma 14 dni na ostateczne skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy edukacyjnej.