Zapytania ofertowe

 

 

Toruń, dnia 26.04.2018 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - KONSULTANCI

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnianie przez Wykonawcę Konsultantów w liczbie i o kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego w celu realizacji przez nich projektów Zamawiającego, w tym projektu polegającego na stworzeniu Systemu Obsługi Toku Studiów (dalej: System SOTS) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 09.05.2018 roku do godziny 15:00.

Poniżej dokumenty związane z Szacowaniem wartości zamówienia:

 • Szacowanie wartości zamówienia - pobierz plik
 • Załącznik nr 1 Formularz szacowania wartości zamówienia - pobierz plik
 • Załącznik nr 2 Wymogi dotyczące Konsultantów - pobierz plik

 

 

 

Toruń, dnia 26.03.2018 r.

SZACOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania komputerowego służącego do obsługi toku studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz świadczenie usług utrzymania i usług rozwoju Systemu Obsługi Toku Studiów na rzecz Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej do Systemu Obsługi Toku Studiów.

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

UWAGA! Nastąpiła zmiana daty wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia na 4.04.2018 roku do godziny 12:00.

Poniżej dokumenty związane z Szacowaniem wartości zamówienia:

Szacowanie wartości zamówienia_2 (wersja obowiązująca od 26.03.2018 roku) - pobierz
Szacowanie wartości zamówienia (wersja archiwalna) - pobierz
Zał. nr 1 Formularz zmówienia - pobierz
Zał. nr 2 Wytyczne do analizy przedwdrożeniowej - pobierz
Zał. nr 3 Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji - pobierz

 

 

 

Toruń, dnia 18.01.2018 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/N058

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a w Toruniu, w związku z realizacją projektu pt. "Dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Inżynieria Zarządzania I st. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu" (nr projektu: POWR.03.01.00-00-N058/16) przesyła zapytanie o cenę kompletu pomocy naukowych do nauki elektroniki.

W ramach projektu planuje się zakup 16 takich kompletów, które będą stanowiły doposażenie laboratoriów elektroniczno-elektrotechnicznych. Liczba może jednak ulec zmianie, jeżeli łączny koszt przekroczy kwotę zabudżetowaną na ten cel w projekcie.

W skład kompletu wchodzą:

 • 2 zestawy edukacyjne składające się z takich elementów jak:
  • zmontowany i uruchomiony zasilacz płytek stykowych
  • zasilacz impulsowy 12V 1.4A
  • płyta CD z kompletem materiałów edukacyjnych
  • zestaw min.: 60 różnego rodzaju rezystorów, 20 różnego rodzaju kondensatorów, 15 różnego rodzaju diod, 8 różnego rodzaju tranzystorów, 4 układów scalonych,  płytki prototypowej, mikrofonu elektretowego, złączki baterii, przekaźnika JQX68F/121ZS
 • 2 mierniki uniwersalne DT 9205A lub równoważny
 • 20 sztuk zestawów przewodów do płytek stykowych SDxx męski-męski
 • 4 przewody pomiarowe typu JC-BBC03614 lub równoważne
 • 2 baterie alkaiczne 9V 550mAh

 

Komplety pomocy dydaktycznych powinny być spakowane w sposób umożliwiający ich wygodne przechowywanie i przenoszenie.

Pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres przemyslaw.krzeminski@wsb.torun.pl. Zamawiający będzie odpowiadał tylko na pytania zadane w formie pisemnej za pomocą maila.

Niniejsze  rozeznanie  jest  przeprowadzone  w  trybie rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu  Rozwoju   Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty (z podaniem ceny brutto za jeden komplet) prosimy przesyłać na adres: przemyslaw.krzeminski@wsb.torun.pl, do dnia 26 stycznia 2018 roku.

 

 

  

Toruń, dnia 25.11.2017 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

 

Rozeznanie rynku nr 2/0016/2017

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a w Toruniu, w związku z realizacją projektu pt. "Studia podyplomowe Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych" (nr projektu: POWR.05.02.00-00-0016/16) przesyła zapytanie o cenę książek "Zarządzanie w opiece zdrowotnej: Nowe wyzwania" pod red. Marcina Kautscha.

W ramach projektu planuje się zakup 210 książek dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych.

Pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres marta.napiorska@wsb.torun.pl. Zamawiający będzie odpowiadał tylko na pytania zadane w formie pisemnej za pomocą maila.

Oferty (z podaniem ceny brutto za jedną książkę) prosimy przesyłać na adres: marta.napiorska@wsb.torun.pl, do dnia 30.11.2017 r.