Biblioteka

biblioteka.jpgJeśli szukasz Uczelni, której Biblioteka zapewni Ci dostęp do wiedzy specjalistycznej, nowinek technicznych, aktualnych trendów, to trafiłeś idealnie.

Biblioteka Główna WSB w Toruniu dysponuje bogatym księgozbiorem z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych. Obejmuje on wydawnictwa z dziedziny ekonomii, polityki gospodarczej i społecznej, organizacji, zarządzania, marketingu, transportu, logistyki, ekonometrii, statystyki, finansów, rachunkowości, bankowości i ekologii. Ponadto w zbiorach Biblioteki znajduje się literatura z zakresu nauk politycznych, socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, nauk prawnych i matematyki.

Bogate zasoby
Bogate zbiory książek liczą dziś ponad 35 000 egzemplarzy.  Aktualność zasobów zwiększają czasopisma fachowe – Biblioteka prenumeruje ok. 80 tytułów w wersji drukowanej. Dodatkowo, wiele czasopism dostępnych jest w wersji elektronicznej.
Sprawdź zasoby Biblioteki - katalog on-line

Elektroniczne Bazy Danych
Biblioteka oferuje również dostęp do elektronicznych baz danych, które mogą być pomocne w poszukiwaniu informacji biznesowych, gospodarczych i politycznych. Bazy mogą służyć również w codziennym przeglądzie prasy, a także gromadzeniu literatury potrzebnej do przygotowywania prac naukowych.
Elektroniczne bazy danych

Prenumeraty
Biblioteka prenumeruje wydawnictwa ciągłe typu: dzienniki, czasopisma popularno-naukowe, zeszyty i roczniki naukowe, materiały i studia instytucji państwowych. Biblioteka Główna WSB gromadzi również dokumenty kartograficzne i audiowizualne.

Nowości ze świata biznesu
Polityka gromadzenia zbiorów to nieustanne wyszukiwanie nowości i usuwanie z księgozbioru pozycji, które uległy dezaktualizacji. Dbanie o jakość gromadzonych zbiorów prowadzi do zmniejszania liczby kupowanych egzemplarzy na korzyść zwiększania liczby tytułów. Oprócz zakupów ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz, księgozbiór pozyskuje się z wymiany oraz darów.

Regulamin Biblioteki WSB