Zapraszamy do wypełnianie formularza zgłoszeniowego na V Targi Pracy- online. Dzięki podanym informacjom sprawniej przygotujemy harmonogram spotkań oraz ekspozycje prezentacji. 
Preferowana data prezentacji (prosimy wybrać jedną)
Preferowana godzina spotkania
Czy podczas Targów będą mieli Państwo prezentację?
Czy firma zamierza zatrudnić pracownika w najbliższym czasie?
Zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a. Więcej informacji
W związku z organizacją IV Targów pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu, Państwa dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym zostaną udostępnione Powiatowemu Urzędowi Pracy w Toruniu, ul Mazowiecka 49A; Toruń. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl.
Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Zgodny na przetrwanie danych osobowych: